Öppna förlossningen i Karlskoga igen

Vänsterpartiet har varit ifrågasättande och aktiv i debatten kring förlossningen i Karlskoga redan då man började diskutera sommarstängning.

Tyvärr gick det betydligt längre än så och idag finns förlossningsavdelningen inte kvar på Karlskoga lasarett. I veckan lämnade Vänsterpartiet återigen in en motion som handlar om att öppna förlossningen i Karlskoga.

Det har varit många turer i denna fråga och nu i efterhand verkar mycket av den fakta som framkom i tidigt skede vara bortglömt. Vänsterpartiet minns detta väl och det vi poängterat och framhållit hela tiden, är att den information som kom att ligga till grund för nedläggningen var både bristfällig och direkt felaktig.

Det tidigare majoritetsstyret och nu minoritetsstyret menar att förlossningen ska öppnas 2029 men vi ser inga tecken på detta och får inte heller någon information när vi frågar. Regionerna fick 2022 statliga bidrag för att förstärka sjukvården kring kvinnor och här har Vänsterpartiet redan tidigt förra året efterfrågat hur man tänker använda dessa medel utan ordentliga svar.

Vänsterpartiet menar att detta är ett svek mot kvinnorna i västra länsdelen och frågan måste belysas ytterligare och aktualiseras så att åtgärder verkligen vidtas.

Vi vill att förlossningen ska öppnas så snart som möjligt. Argumenten som används, att Karlskogas förlossning inte var tillräckligt patientsäkert går att finna lösningar på inom ramen för de resurser som finns på lasaretten precis som man gjort på exempelvis Värnamo sjukhus. Nu vill Vänsterpartiet se aktiv handling och politisk vilja från de styrande partierna i Region Örebro län.