En stilla undran – var ska pengarna komma från?

Som alla i kommunen vet pågår planer för att bygga ny högstadieskola. En större skola, men som fortfarande gör att eleverna inte blir anonyma. Skolan planeras att byggas i trä med solceller. Bild och information finns på kommunens hemsida. Önskan om en skola som smälter in i staden och som byggs i trä, samt med solceller, vilket borde vara självklart för alla kommunala nybyggnationer, kommer bland annat från LPo. Beslut har tagits i styrgrupp att projektet ska uppfylla miljöbyggnad nivå silver men utan att certifieras, då det senare är dyrt. Skolan ska kunna användas generellt av exempelvis olika föreningar. Behovet som uttryckts där har varit just en plats där det ryms 200 personer; framtida aula byggs därför för 200 personer.

Tanken från arkitekterna, när det handlar om Karlsängskolan, är en utveckling av hela Karlsängsområdet, det syftar till att skapa en stadsdel vilket också är ett förberedande arbete som pågår, dock i andra projekt. Även detta kostar givetvis mycket pengar i form av resurser och nya detaljplaner mm.

Efter skolbygget är kommunens låneutrymme slut. Driftkostnaden kommer fördubblas vilket innebär i alla fall sju miljoner kronor mer än idag. Ska det sedan byggas mer, måste andra huvudmän bygga och kommunen får betala dyr driftkostnad (ex Rosen kommer kosta minst 25 miljoner /år i drift , vilket ska jämföras med dagens kostnad på 11,5 miljoner). Eller så ska vi gå över rekommenderad lånegräns per invånare.

Vi kunde läsa i Moderaternas valmanifest att man skulle reducera låneskulden och få ordning och reda på ekonomin i Nora kommun. Socialdemokraterna lovade närmast guld och gröna skogar i sitt. Nu kan vi läsa i majoritetspartiernas ”avtal” hur man ska satsa på det mesta: ny plåthammarsbro ( oklar kostnad), ny mötesplats -teaterbiograf, ( 10-12 miljoner), Norvalla (ca 19 miljoner), cykelvägar ( oklar kostnad), strandpromenad,(minst 9 miljoner), ny förskola (runt 20-25 miljoner) och så Rosen. Man ska vara långsiktig men ändå så nämns dessa saker inom tidsramen fram till 2026.

Under förra mandatperioden klarande man inte av att spara. Orsaken till att kommunen fortfarande går med plus är de statliga bidragen vi fått som under pandemin varit höga. Inget varar dock för evigt och med ökade driftkostnader måste motsvarande besparingar ske. En stilla undran är var pengarna ska komma från, till förmån för nya dyra projekt (större barngrupper, klasser, sämre service? ).

Ingenting nytt från nya majoriteten nämns, trots möjligheterna att under kommande fyra år faktiskt lägga energi på att få till en ny stadsdel, där trygghetsboenden skulle kunna ingå som en del. Trygghetsboenden ökar servicen och minskar ensamheten för de gamla och förskjuter behovet av särskilt boende.

Det enda nya vi kan höra från oppositionen är att man ska vara ”snabbfotad” vilket förmodligen betyder att så få ärenden som möjligt ska upp i kommunfullmäktige. En rekommendation är därför att gå på de öppna kommunstyrelsesammanträdena för att höra majoritetens resonemangen.

Det är också intressant tycker vi i LPo att man kallar det man kommit överens om för ett avtal. En begreppsförskjutning som är olycklig då det inte finns något juridiskt bindande förhållande. Förra majoriteten hade i alla fall smaken att använda ordet plattform som inte ledde till förvirring.

Vi kan konstatera att våra idéer för ung, gammal och landsbygd står sig bra som alternativ för att nå ökad tillväxt utan att rasera kommunens ekonomin.

Pia-Maria Johansson Oppositionsråd, Landsbygdspartiet oberoende i Nora kommun