Fordonen som kör närtrafik används även för serviceresor. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Närtrafik möjligt under helger från och med i mars

Det blir möjligt att resa med närtrafiken även under helgerna från med mars i år. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde.

Den 17 januari 2022 sjösattes närtrafiken i hela länet. Den som bor på en adress som tidigare saknade tillgång till kollektivtrafik kan numera kan göra resor med Länstrafiken.

I nuläget är det möjligt att resa med närtrafiken under vissa tider på helgfria vardagar men från och med i mars utökas resorna på helger.

– Närtrafiken har visat sig fungera bra och vi har märkt att det är en uppskattad service bland våra resenärer. Därmed inte sagt att tjänsten inte kan bli bättre och genom att erbjuda Närtrafik också under helgerna så anpassar vi trafiken efter resenärernas behov, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande från regionen.

– Vår förhoppning är att många barn och unga kommer att resa med Länstrafiken under helgerna när de ska åka till olika aktiviteter eller till kompisar. Kanske kan det i ett längre perspektiv leda till positiva upplevelser av att resa kollektivt så att de som i dag är unga låter bli att ta bilen när de blir vuxna, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Genom att införa Närtrafik på helgerna ökar vi länsinvånarnas tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken samtidigt som det ger ett mer effektivt trafikarbete eftersom vi kan räkna in fler resande per fordon. Det tjänar så väl länsinvånarna som miljön på och det kan eventuellt vara en början på utveckling till kollektivtrafik om det visar sig finnas ett behov och en efterfrågan, säger Tommy Karlsson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Närtrafik

Närtrafiken måste beställas i förväg och kan användas av den som har mer än en kilometer till närmaste hållplats för kollektivtrafik. Eller om din närmaste hållplats har färre än 10 avgångar per dygn i vardera riktningen. Resan går mellan hemmet och närmaste närtrafikhållplats och vice versa. Det finns 50 hållplatser i länet.

I nuläget är Närtrafik tillgänglig helgfri måndag till torsdag mellan klockan 09:00 – 14.30 samt klockan 17: 30 – 21:00 samt på fredagar enbart mellan klockan 09:00 -14.30.