En provokation och ett otroligt resursslöseri

Koranbränningen utanför turkiska ambassaden blev inställd. Demonstrationstillståndet blev ej godkänt och därmed fick inte Rasmus Paludan bränna någon koran. Det verkar dock inte vara ett ärende som är färdigt, för nu har experter både inrikes och utrikes konstaterat att det inte är förenligt med rådande lagstiftning. Än är inte sista sidan bränd gissar jag.

Den som lever i en demokrati har vissa rättigheter. Det är väl fantastiskt att vi har yttrandefrihet och möjligheten att samla oss kring nästan vad som helst. Så länge som vi inte hetsar kan vi ha de mest spektakulära åsikter vi vill. Det kanske känns onödigt, men jag tror att det är livsnödvändigt. Den som har makten ska inte styra vad vi ska ha rätt att tycka och tänka, även om det verkar vara helt idiotiskt. Jag är inte beredd att göra inskränkningar på den rättigheten.

Däremot borde medborgare i en demokrati också se över sina skyldigheter. De individer som bara försöker tillfredsställa sina rättigheter blir inte särskilt bra medborgare i en demokrati. Vi bör exempelvis visa respekt, hänsyn och förståelse för varandra också. Det kanske är svårt att lagstifta om det eftersom det är diffusa mänskliga mjuka värden, men det borde ändå vara en grund för oss alla. Begriper man inte det bör lagstiftning och andra statliga insatser hjälpa människor på traven.

Paludan pratar bara om sina rättigheter dock. Jag är fortfarande beredd att ge honom rätt i sak att det inte bör vara olagligt att bränna någon bok alls. Eller alternativt olagligt att bränna alla slags böcker. Religion är inte mer meningsfullt än något annat, och ska böcker skyddas ska de göra det för att det är ett sätt att överföra kunskap och berättelser. Inte för att de är sammankopplade med religioner. 

Däremot ska vi inte lägga pengar på att skydda provokation. Det finns ingen som helst meningsfullhet med det, att stå och bränna en (för den som tycker det) helig skrift framför människor borde inte vara en del av yttrandefriheten. Särskilt inte på det sättet som Paludan gör det. Syftet med handlingen är endast provokation, och även om det må vara lagligt så är det ett otroligt resursslöseri.

Kim Larsson