Demontering av svenskt yrkesfiske måste avstanna

Ålfiske – men all påverkan måste lyftas fram det är min reflektion gällande dialoger mellan myndigheter, politiker, journalister, läsare och lyssnare.

Senaste veckorna har det diskuterats mycket om fiskbestånden i Sverige. Efter PM Nilssons olagliga ålfiske har resulterat i att problematiken gällande fiskbeståndens status har blivit omtalat och belyst.

För att häva demonteringen av det lilla yrkesfisket vi har kvar i Sverige krävs insatser mot skarv och säl, men de senaste veckorna har det varit många inslag kring ål och fiskbestånden.

Sverige måste ta ansvar och lyfta all påverkan mot alla arter i landets territorium.

Dagens utveckling kräver en förstärkning utav hela det svenska yrkesfisket!

Frågorna kring skarv och säl har blivit en politisk fråga med andra ord – olika viljor, inte vad som är bäst för fiskbestånden och framtiden.

Den äldre yrkeskåren har påpekat problematiken kring skarv och säl senaste 20-30 åren. Under hela mitt liv har jag hört om just dessa problem från fiskare i norr till söder.

Är det verkligen den framtidsbild vi ytterst få yngre yrkesfiskare ska ha? Att skarv och säl prioriteras högre istället för ett fungerande yrkesfiske?

Ryssland invasionskrig i Ukraina har gjort att Sveriges självförsörjningsgrad har tagits upp till dialog.

PM Nilssons tjuvfiske har resulterat i att många frågor kring beståndstatusen har diskuterats i media.

Yrkesfiskekåren har uttryckt problemen kring den negativa påverkan av skarv och säl senaste de 20-30 åren men det har inte lett till någon politisk aktivitet för ökade åtgärder av fiskbestånden. Skarven anses fredad men är förödande för fiskbestånden vilket belyses i flera undersökningar.

Kvittot vi har fått av den politiska viljan det senaste decenniet har slagit hårt mot yrkesfiskare i landet.

Tyvärr blir det yngre segmentet av yrkesfiskare både etablerade och oetablerade hårdast utsatta av dagens situation.

För att yrkesfisket ska kunna leva vidare krävs omedelbart politiska krafttag för att börja stärka upp våra fiskebestånd – framför allt för att återbygga en bra livsmedelsstrategi i vårt samhälle.

Dagens ungdomar mellan 15-23 år kommer vara i en arbetsför ålder om fem till sju år därav måste åtgärderna realiseras redan nu i år för att kunna säkerhetsställa en generationsväxling för framtiden. Men att även dagens yngre yrkesfiskare likt mig får en tryggare framtid.

Dagens politiska agerande gällande skarv och säl kommer vara avgörande hur beståndsstatusen ser ut inklusive hur den yngre generationen fiskare kan börja växa in i yrkesfisket i Sverige om cirka fem till sju år och för framtiden.

Dagens småskaliga fiske måste värdesättas både i kulturell aspekt och för en starkare landsbygdsutveckling, annars vittras dagens yrkeskunskap snabbt bort.

Fokus måste ligga på en reducering av skarv och säl som till stor del är skälen till minskningen av fiskebestånden vid kust och i sjö.

Demonteringen av svenskt yrkesfiske måste avstanna, dagens fiskbeståndsutveckling är inte skapad av yrkesfisket.