Från vänster: Pia Skoglund, Viktoria Deeb Klint, Ylva Liljeholm, Christina Hendahl och Angelica Harms. Foto: Ulrika Olausson
Viktoria Deeb Klint, Hällefors, medverkar med ett kapitel i boken. Foto: Ulrika Olausson
Redaktörerna Angelica Harms och Pia Skoglund Foto: Ulrika Olausson
Christina Hendahl och Angelica Harms Foto: Ulrika Olausson
Redaktörerna Angelica Harms och Pia Skoglund. Foto: Ulrika Olausson

Om vårt förhållningssätt till det oförutsägbara

Pandemin blev startskottet för boken "Om det oförutsägbara". Pia Skoglund och Angelica Harms började fundera på hur vi egentligen förhåller oss till det oförutsägbara, och antologin med 18 författare, varav två från länet, blev det mångfacetterade resultatet.

Pandemier har länge stått högt på myndigheternas varningslistor. Ändå var det många som blev tagna på sängen när Covid19 slog till. Pandemin var å ena sidan förutsägbar – vi vet att sådana kan uppstå – å andra sidan oförutsägbar – vi vet inte var, när och hur.

– Man kan jämföra det med att ha plåster hemma. Vi vet att vi kan göra oss illa, men vi vet inte när det ska ske eller hur, förklarar Pia Skoglund, som tillsammans med Angelica Harms tog initiativet till boken.

Det var när Pia och Angelica diskuterade ämnet under ett telefonsamtal, som idén om antologin dök upp.

– Ja, vi ville utforska förutsägbarhetens gränser, och hur människor på olika sätt förhåller sig till oförutsägbarhet, berättar Angelica.

– Det finns ett glapp mellan det vi vet och kan förutsäga och världen, som är i ständig och oförutsägbar rörelse, förtydligar Pia.

Det oförutsägbara

Oförutsägbarhet präglar också bokens tillkomst. Det som från början var tänkt som ett filosofiskt verk utvecklades till en bok, som innehåller både text och bild. Det oförutsägbara skärskådas från tre olika perspektiv, varav det konstnärliga är ett.

– Som konstnär kämpar man för att komma in i ett tillstånd av tomhet där man kan överraska sig själv. Att inte låta processen styras utifrån och av färdiga idéer. Kreativitet är alltid oförutsägbar, och när man jobbar intuitivt, utan ett färdigt resultat för ögonen, öppnar man upp för det oförutsägbara att framträda, berättar Christina Hendahl, Ställdalen.

– Det är egentligen samma sak med det filosofiska – att man låter sig drabbas utan att aktivt tänka fram något, tillägger Pia Skoglund tankfullt.

Viktoria Deeb Klint, Hällefors, utvecklar sitt kapitel ur ett religionsperspektiv.

– Religionen påverkar alltid ens möte med världen, oavsett om man är troende och vad man i så fall tror på. Vi har många religiösa berättelser med oss som guidar oss i ”vårt” sätt att förhålla oss till världen och det oförutsägbara.

Diskutera i bokcirkelform

Författarna hoppas att boken ska få människor att börja prata med varandra och reflektera över sina förhållningssätt kring det oförutsägbara, gärna i bokcirkelform.

– Vi gör en massa saker – går med i Nato, bunkrar livsmedel – som om det går att kontrollera tillvaron, säger Ylva Liljeholm och Pia Skoglund inflikar:

– Men livet kanske inte handlar om kontroll och förutsägbarhet utan om frigörande improvisation?

Angelica Harms tror att boken passar de flesta.

– Alla kan hitta något kapitel som de gillar.