Stå upp för den fria bildningen!

Tidöavtalets skrivning om armlängds avstånd till kulturen bör också gälla folkbildningen. Vi uppmanar Liberalerna i Örebro län att kräva ett rakt svar från sina partikamrater i regeringen om hur den fria bildningen i länet ska garanteras.

Nu öppnar ABF Örebro län dörrarna för en ny termin där alla i länet kan delta. Under våren anordnar vi cirklar i många olika ämnen, exempelvis keramikens grunder, grönsaksodling och släktforskning på svenskt teckenspråk, där alla kan få ny kunskap, eller nya färdigheter.

Under våren kommer vi även arrangera till exempel Systerskapsfestivalen i samband med internationella kvinnodagen, och föreläsningar med aktuella och viktiga ämnen tillsammans med våra medlemsföreningar. Och detta är bara några av de arrangemang ABF erbjuder runt om i länet, och i hela Sverige.

Allt det här är en del av folkbildningen, en svensk institution som varit en självklarhet i över ett sekel, men som vi nu måste ta en ny strid för i och med Sverigedemokraternas inflytande över regeringens kulturpolitik.

Det finns skrivningar i Tidöavtalet som bör oroa alla som är övertygade om att ett bildat samhälle är ett bättre samhälle, och som tycker att kulturen behöver en plats och arena även utanför storstädernas citykärnor.

Tidöavtalet innehåller skrivningar som väcker flera illavarslande frågor kring folkbildningens oberoende och förutsättningar som även riskerar att få en direkt påverkan på folkbildningen här i länet

Bland annat nämns en ”effektivisering” av folkbildningen, vilket kan tolkas som ”nedskärningar”. Nedskärningar skulle ytterligare utarma flera platser i länet då studieförbund som ABF ofta är de enda utbildnings- och kulturaktörerna på plats.

Det är även otydligt hur folkbildningens oberoende ska garanteras. En statligt styrd folkbildning kommer att förlora den ”armlängds-avstånds-princip” som styrningen av folkbildningen länge vilat på. Detta skulle öppna upp för klåfingriga politiker att bestämma vilket utbud på kultur och utbildning som folkbildningen och föreningslivet ska få tillåtelse att erbjuda invånarna i länet. Fram till idag har vi haft ett system där invånarna själva haft makt och inflytande att bestämma vilket utbud de vill ha.

Därför är det nu upp till alla i Örebro län som tror på medbestämmande, lokal demokrati och ett fritt föreningsliv att höja sina röster för folkbildningen och stå upp för rätten till fri bildning. Ett extra ansvar vilar på de partier som gett Sverigedemokraterna inflytande över kulturpolitiken, och det ligger nu i allas intresse att hjälpas åt att förhindra etableringen av klåfingriga system som riskerar att leda till statlig detaljstyrning av folkbildningen i Örebro län.

I slutet på förra året skrev Sverigedemokraternas talesperson i folkbildningsfrågor, Jonas Andersson, i ett Facebook-inlägg att det främst är Sverigedemokraterna som ligger bakom skrivningarna i Tidöavtalet som rör folkbildningen. Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna vill styra innehållet inom konsten, folkbildningen och public service.

Däremot är det förvånande om Liberalerna inte kommer göra något motstånd i frågan. Liberaler har alltid försvarat folkbildningens oberoende, eftersom de vet att det är en bärande del av den liberala demokratin.

Vi hoppas därför att Liberalerna i länet sätter press på sina partikamrater i kommunerna, i regionfullmäktige, i riksdag och regeringen, och kräver att utbildningsminister Mats Persson (L) ger raka svar på hur den fria bildningen ska garanteras.

Liberalerna profilerade sig i valrörelsen som det liberala ankaret i en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Folkbildningen är för viktig för att Liberalerna, för att travestera partiledaren Johan Persson (L), ska kunna ”säga en sak före valet, och sedan göra en annan sak efter valet”.

När det gäller principen om armlängds avstånd till folkbildningen är det nu därför upp till bevis.