Behåll verksamheten i lokalen på Postgatan 18

Detta är ett önskemål som kommer att föras fram till kommunfullmäktige i Laxå från besökare, personal och PRO.

Träffpunkt 18 är en mötesplats för att motverka social isolering, samordna verksamhet och organisera frivilliginsatser som t ex väntjänsten. År 2008 startades verksamheten på initiativ av Berit Persson och Annelie Lindberg som ett gemensamt projekt mellan Laxå kommun, RödaKorset, Svenska kyrkan, PRO och SPF under namnet Frivilligcentralen.

2019 skedde en omorganisation och den verksamhet med samma inriktning som fanns på von Boijgatan 14 flyttades över till Frivilligcentralen, som då fick byta namn till Träffpunkt 18. Avsikten var troligen att spara in personal och de som drabbades den gången var de personer som hade svårt att ta sig från von Boij till centrum. Det kom också ett sparförslag att att Träffpunkt 18 skulle läggas ner, vilket väckte stor oro bland gäster och personal och protesterna blev många. När man tänkt över konsekvenserna av nedläggning och man från kommunens håll insett fördelarna med att behålla verksamheten drogs sparförslaget tillbaka.

Nu har kommunen beslutat att i år flytta över personal och aktiviteter från Träffpunkt 18 till Kulturens Hus vilket besökare, personal och PRO protesterar mot. Det blir svårare för besökare att ta sig in i Kulturens Hus, som ligger mer avsides och svårtillgängligt. Första hindret är grindarna mot Postgatan som är krångliga både att öppna och stänga och det är trassligt att ta sig genom med rullator, som många besökare använder. Det finns trappsteg och en hiss som kanske inte alltid fungerar.

Det sägs att motivet för flytt är att handikapptoalett saknas på Träffpunkt 18. Konstigt att inte det var något hinder vid flytten från Träffpunkt 14 till Frivilligcentralen! Det finns möjlighet att gå tvärs över gatan till Ramundergården om behov av sådan toalett skulle uppstå, vilket inte har hänt någon gång under de år Frivilligcentralen varit i gång, så det förefaller vara ett dåligt skäl för flytt av verksamhet som nu bedrivs i en trevlig, hemliknande lokal där alla trivs och känner sig hemma.

Den verksamhet som bedrivs på Träffpunkt 18 med samlingsplats, café och aktiviteter är så viktig för att förebygga ohälsa och ensamhet och det är nödvändigt att den tas till vara på bästa sätt! Bästa sättet är att den får vara kvar i nuvarande lokal på Postgatan. Enligt Laxåhem har de ingen annan hyresgäst på gång och vill gärna ha Träffpunkt 18 kvar på samma plats även i fortsättningen.

PRO Laxå Styrelsen