Svenska vargstammen leder till många problem

Sverige har ett problem med storleken på den svenska vargstammen, det är ingen nyhet.

Enligt Naturvårdsverket visade inventeringsperioden 2021/2022 att det fanns cirka 460 vargar i Sverige. Detta är en klar ökning från föregående år som visade att det fanns runt 400 vargar. Licensjakten på varg pågår nu och under förra året fälldes 28 vargar under vargjaktens två veckor. Tack vare Moderaterna som varit en drivande kraft så är årets licensjakt större än tidigare, då länsstyrelserna beviljat att 75 vargar får skjutas under årets jakt. Det är bra att vi går åt rätt håll men vi har fortfarande en lång bit kvar till att nå målet om totalt 170 individer.

En stor vargstam leder till många olika problem och genom den föryngring som nu sker i många vargrevir står vi inför en kraftig ökning av antalet vargar. Vargen står idag för fyra av fem dödliga attacker mot svensk boskap. Detta drabbar både de enskilda lantbrukarna och djurägarna som förlorar en familjemedlem eller sin försörjning. Under 2021 dödade eller skadade vargen över 350 får och nötkreatur. Detta samtidigt som jägare och hundägare ofta avstår från att släppa sina hundar lösa av rädsla för angrepp. I vargtäta län känner många människor stor rädsla och oro för sin och anhörigas säkerhet, därför hotar vargen såväl näringen som människors frihet.

Redan 2013, för tio år sedan, togs ett riksdagsbeslut om att antalet vargar i Sverige ska hållas inom den hanterbara nivån om 170–270 individer, S/MP-regeringen gjorde alltför lite för att se till att beslutet skulle bli verklighet och nu behöver den borgerliga regeringen ta ansvar för att verkställa beslutet.

Tre delar som är av stor vikt är:

För att värna den svenska landsbygden och människors frihet behöver vi mer än halvera vargstammen. Det är positivt att årets licensjakt har en högre beviljad andel vargar än tidigare men det kommer krävas mer för att nå målet om 170 individer.

Det är viktigt att den nya regeringen, till skillnad från den föregående, driver en linje om självbestämmande i EU. Rovdjurspolitiken ska inte styras från Bryssel och vi måste även driva på för att klassificera om vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar i art- och habitatdirektivet.

Det krävs förändrade regler för skyddsjakt. Riktlinjerna måste ändras så att skyddsjakt kan ske omedelbart efter ett angrepp, istället för att det ska krävas upprepade angrepp på hundar innan skyddsjakt kan ske.

Vargfrågan är en viktig fråga som Moderaterna länge drivit på. Det går att lösa många av de problem som vargen orsakar. Det är dags att regeringen agerar så att vi når målet om antalet vargar i Sverige och därmed värnar om näringen såväl som människors frihet.

John Widegren, (M) Riksdagsledamot, ansvarig för landsbygdsfrågor

Oskar Svärd, (M) Riksdagsledamot, Örebro län