Hans Johansson är en av 34 yrkesfiskare i Hjälmaren. Han har varit verksam sedan 80-talet. Foto: Arkivbild: Ann-Louise Larsson

Hjälmargösen som varumärke nu fråga för EU

För ett år sedan ansökte Hjälmarens fiskareförbund om skyddad ursprungsbeteckning för Hjälmargösen, precis som exempelvis Kalix löjrom har. Nu ska frågan avgöras av EU.

För att en produkt ska få en skyddad ursprungsbeteckning är kraven stränga. Bland annat ska råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Hjälmargösen uppfyller alla kriterier och har fått grönt ljus från samtliga nio remissinstanser i Sverige som varit inblandade, något som SVT Nyheter Örebro var först med att rapportera om.

– I stort handlar det om att stärka varumärket. Vi har en speciell produkt i Hjälmargösen med mjällt fint kött tack vare att den växer snabbt, säger Hans Johansson, yrkesfiskare sedan 1980-talet.

Det har hänt vid något tillfälle att fiskare har försökt sälja in gös fångad på annat håll som Hjälmargös som idag inte är skyddat som varumärke.

I ansökan pekar förbundet också på gösens historiska kopplingar till Hjälmaren. Redan på 1500-talet förekommer Hjälmargös i olika dokument, omnämnd även i kungliga sammanhang.

– Vi i fiskeförbundet har gjort ansökan med hjälp av en konsult och SLU samt länsstyrelsen. Nu ska frågan till EU och där förväntar vi oss att det kan ta sin tid innan vi får ett avgörande. Minst ett år räknar vi med, säger Hans Johansson.

Varje år fångas mellan 180 och 200 ton gös i Hjälmaren och det är enbart godkända yrkesfiskare som har rätt att fiska i Hjälmaren. Idag finns 34 yrkesfiskare som fiskar i Hjälmaren.

Relaterade artiklar:

Kräftorna blir fler – men mindre (2022-09-16)