Gröna näringar och landsbygd är stora förlorare

Det är känt att januari är årets tuffaste månad ekonomiskt. Tyvärr en bister verklighet för ännu fler nu med rådande kostnader för energipriser och hög inflation etc.

För en del hör till årsskiftet att ge löften om saker som ska bli annorlunda det kommande året. Oftast handlar det om att man ska ändra på saker i sitt eget liv. Man ska bli nyttigare framför allt för sig själv. Jag har ingen aning om hur många som avlägger nyårslöften. Inte heller hur många som håller i efter några månader. Nu spelar det ingen roll för både löftena och eventuell efterlevnad är bara personligt för den det berör.

Det är allvarligare med alla löften som SD och kopiorna M, KD och L gav inför valet i september. De löftena handlade ju i högsta grad om saker som påverkar stor del av vår befolkning. Kraftigt sänkta drivmedelspriser. Hantering av elkostnaden för att trygga konsumenterna. Inför ett val talar man om vad man vill göra kommande mandatperiod eller på längre sikt. Problemet är att det nu styrande högerblocket lovade mycket även på kort sikt. Mycket skulle lösas redan hösten 2022. Det har gått fyra månader sen valet. Tyvärr höll inte de kortsiktiga löftena. Orsaken är enligt de styrande partierna att det finns en verklighet. Jag tror många väljare som trodde på löftena nu ifrågasätter om det över huvud taget var seriösa löften.

Inför valet ville många partier visa hur mycket de, till skillnad från Centerpartiet, månade om landsbygden. Moderaterna talade om nedmonteringen av reduktionsplikten som en landsbygdsreform. I verkligheten, som gör sig påmind nu efter valet, tillhör landsbygden och de gröna näringarna tyvärr de stora förlorarna.

Skogsägare som är de som ska förse biodrivmedelsanläggningarna med råvara, riskerar nu i stället att straffas av Moderaternas skenheliga politik genom att de sänkta ambitionerna för reduktionsplikten måste kompenseras genom minskade skogsavverkningar, vilket kan bli nödvändigt för att nå våra klimatmål.

Kommande halvår är Sverige ordförandeland i EU. Med Tidöavtalet och den politik som regeringen nu driver, svajar förtroendet för Sverige hos många inom EU. Inte minst när det gäller klimatpolitiken. Regeringen kommer att ha en hel del att jobba med kommande halvår.  

Anders Lycketeg Kommunstyrelseledamot för Centerpartiet i Hallsberg