Tydlighet och långsiktighet ett måste för länets företag

Företagen i vårt län behöver tydliga besked och långsiktiga spelregler. Höga kostnader för energi har varit en av flera utmaningar för företag som har en hög förbrukning av el, värme eller kyla. Ökade kostnader har överlag varit ett problem för många företag i länet under det senaste året. Problemen med att själva kunna ta kontroll över sina utgifter, för att sedan kunna täcka dem med intäkter har verkligen försvårat för dem. Priserna för det som företagen har behov av har förändrats hela tiden. Kompetensförsörjning är också ett återkommande problem för flera branscher.

Några gånger om året sammanställer Region Örebro län en rapport om hur omvärlden påverkar våra företag i länet och presenterar den tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro. Rapporten presenteras under ett möte där även företag, företagarorganisationer, arbetsförmedling och kommunernas näringslivsenheter får möjlighet att berätta om vad som är de stora utmaningarna och vad som fungerar bra just nu.

På mötet innan jul kunde jag konstatera att energifrågorna var i fokus. Landshövdingen pratade om vikten att spara energi och att i största möjliga mån fördela den jämnare under dagen för att undvika nedstängning av el. Ett företag var speciellt inbjudet för att prata om hur de under några år tillbaka har arbetat för att dra ner på sin förbrukning av el och värme. De delade med sig av sina erfarenheter om kortsiktiga investeringar med kort återbetalningstid som hade gett stor effekt på energianvändningen, men även långsiktiga investeringar. Just nu är detta arbete aktuellt för oss alla eftersom kostnaderna för energi ligger på en mycket hög nivå.

Det är förstås viktigt att utbyte av kunskap sker och kan spridas till andra lokalt, men det räcker inte. Vi som region behöver fortsätta att lyssna på företagarna, ta vara på deras kunskaper och ta deras utmaningar på allvar. Vi behöver även föra deras talan till en nationell nivå. Regionen behöver fortsätta att arbeta med att underlätta för kompetensförsörjningen inom olika branscher.

På nationell nivå behövs tydliga besked om el-stödet. För utan besked har företagen svårt att planera sin verksamhet under det kommande året. Det är något vi alla förlorar på!

Charlotta Englund (C) regionråd