Samförstånd och långsiktig politik saknas

Europa målas i svarta färger, kriget i Ukraina fortgår med katastrofala följder. Efter en turbulent mandatperiod fattade Sverige det historiska beslutet, i bred politisk enighet, att ansöka om NATO-medlemskap. En handling med mycket symbolik. De flesta beslutade krisåtgärderna under pandemin fattades i enighet. Har då strävan efter fortsatt politisk enighet bestått? Nej, tyvärr.

Retoriken i en valrörelse brukar alltid vara förenklad, men valrörelsen 2022 slog alla rekord. Förtroendet för den nya regeringen är rekordlågt, med tanke på alla de vallöften som brutits eller inte infriats. En fråga om högkostnadsskydd/elprisstöd för skenande elkostnader eller sänkta bränslepriser, gör den nya regeringen svarslös. Den så kallade verkligheten har kommit ikapp.

När överenskommelser som tidigare gjorts, plötsligt kastas i papperskorgen sviktar förtroendet än mer.

Miljöbilsbonusen ratades av regeringen över en natt. Fordonsindustrin visste inget och fick plötsligt ställa om sina planer. Långsiktig spelplan? Nej.

Dagen före julafton lämnar regeringen besked att stora delar av nuvarande upprustning av stambanor läggs på is. Anledningen är oklar. Oavsett höghastighetståg eller ej så behöver stambanor rustas för att klara ökad pendling. Trafikverket och inblandade entreprenörer fick en trist julklapp.  

Energiöverenskommelsen skrevs under 2016 i bred politisk enighet. Oavsett vad en tycker om innehållet så gjordes det för att den skulle hålla över tid. Energipolitik är inget man förändrar under en mandatperiod. Att stå i valrörelsen och gapa om att det ska satsas på ny kärnkraft inom 100 dagar efter ett maktskifte är djupt oseriöst. Elkraftsproducenterna har inte direkt jublat åt regeringens nya inriktning. Långsiktigt? Nej.

Reduktionsplikt är en modell vi beslutat om i bred politisk enighet. Det innebär att vi ska blanda in förnybart i bränslet, vilket stärker klimatet och vår självförsörjningsgrad, liksom gör oss oberoende av Putins gas och oljeschejker. Skogsnäringen och bränslebolagen har haft koll på behovet och kunnat planera för ny produktion i Sverige. Men ett handslag är inget värt, när den nya regeringen helt plötsligt ändrar förutsättningarna.

Jag konstaterar att politiskt samförstånd inte är så viktigt längre. Vi skulle behöva det nu, mer än någonsin.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagsledamot Örebro län