Emma Frid, Keriah Nyachecko, Kirill Kogutenko och Yonatan Fanus Ghebré är engagerade i uppstarten av lokalföreningen Unga med språkstörning i Örebro. Foto: Ann-Louise Larsson

Unga med språkstörning får en lokal mötesplats i Örebro

Många ungdomar med språkstörning kämpar i det tysta med sitt funktionshinder. Nu startar Unga med språkstörning, UMS, en lokalavdelning i Örebro där länets ungdomar har möjlighet att träffa likasinnade.

Språkstörning är en relativt okänd funktionsnedsättning, trots att det i genomsnitt finns en till två i varje skolklass som har den. Länge har ungdomar med språkstörning saknat en plattform för att mötas och föra sin talan. Men i februari 2020 bildades det nya förbundet UMS och nu är det dags för de första lokalföreningarna – där Örebro är bland de första ut.

– Vi vill skapa ett forum där vi ungdomar kan träffas och umgås och stötta varandra, säger Kirill Kogutenko, en av de drivande bakom den nya föreningen.

Föreningen riktar sig till ungdomar mellan 13 och 30 år. Hittills har det varit mest fokus på ungdomar i gymnasieåldern eftersom de fyra i styrelsen går i samma klass på Virginska skolan, men nu när föreningen kommit igång tänker man även rikta in sig på aktiviteter som passar den lite yngre målgruppen, 13-15 år. Exempel på aktiviteter är Prison Island, bowling och lasergame. Föreningen skapar även digitala aktiviteter.

– Att bli medlem i föreningen kostar inget och aktiviteterna har hittills varit gratis. Vi har fått pengar från Arvsfonden, berättar Emma Frid.

Fortfarande är okunskapen kring språkstörning i skolan stor och föreningen kommer därför även att jobba med att ta fram utbildningsmaterial till lärare och skolpersonal så att fler ska kunna få den hjälp de behöver i skolan.