Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Foto: Arkivbild: Karin Löwengren

Stanna hemma i jul om du är sjuk

Smittspridningen av luftvägsinfektioner har ökat kraftigt i länet de senaste veckorna, samtidigt som många planerar för julfirande. – Stanna hemma om du är sjuk, och vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp. Det är de bästa råden jag kan ge, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

Smittspridningen i länet är hög just nu av både RS-virus, covid-19 och säsongsinfluensa.

Under hela december har ett tjugotal personer vårdats varje vecka på sjukhus med covid-19 och under början av månaden vårdades även några personer på IVA.

De senaste veckorna har antalet personer som krävt sjukhusvård ökat till närmare 30 personer och under vecka 50 konstaterades drygt 800 nya fall i länet, vilket är en ökning med drygt 200 fall jämfört med vecka 49.

Samtidigt står julen för dörren och många planerar för firanden med släkt och vänner.

Hur ska man tänka med rådande smittspridning i länet?

– Det är viktigt att man är frisk när man träffas. Känner man sig sjuk bör man stanna hemma. Det är extra viktigt att man inte sätter sig på bussen eller tåget eller är i andra offentliga miljöer inomhus när man är sjuk. Personer över 65 år och dem som tillhör riskgrupp behöver också vaccinera sig mot både covid-19 och säsongsinfluensa. Vaccination är det absolut bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län och tillägger:

– Vad gäller RS-virus finns inget vaccin, och där behöver man tänka på att skydda de allra yngsta barnen under sex månader så inte de blir sjuka.

Avråder du från att träffa äldre eller samlas i större sällskap?

– Så länge alla är friska och håller god handhygien finns det inget som hindrar att träffas. Samtidigt behöver man ha med att det finns en ökad risk att någon är smittsam nu när många är sjuka i samhället och därför prata igenom tillsammans hur man träffas och firar. Använd sunt förnuft, menar Gunlög Rasmussen.

Utifrån senaste veckornas smittspridning är regionens bedömning att smittspridningen kommer fortsätta öka under kommande veckor. Det gäller både covid-19, influensa och RS-virus.

Enligt en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten var Örebro län det län i landet med flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare förra veckan.

Antal fall är dock i sin tur beroende på hur många som provtar sig, där Örebro ligger högt. Smittskyddsläkaren vill verkligen påminna om att det bara är de som arbetar nära patienter och omsorgstagare, och de som blivit uppmanade via vården som ska ta prov. För andra gäller att vara hemma när man är sjuk.