Barmhärtiga samariter i Askersund

Vad är rätt och vad är fel? Det hänger inte alltid ihop med vad som är lagligt eller olagligt.

Under förra veckans kommunfullmäktige i Askersund agerade den styrande minoriteten – Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – barmhärtiga samariter. Detta genom att föreslå en utökning av den politiska organisationen med ytterligare en arvodering som de kallar oppositionsföreträdare, trots att det redan finns ett oppositionsråd i Askersund.

I den styrande minoritetens ögon så var det att vara snäll, då det finns två tydliga oppositionsblock. Båda block är relativt stora och M-KD-L såg det som att man gjorde oppositionen en tjänst genom att ge båda block ett arvoderat uppdrag.  

Det låter snällt. Om det inte vore för att det också var villkoret för att den styrande minoriteten ska få fortsätta fyra år till vid makten. Sverigedemokraterna, som är det tilltänkta partiet för den nya arvoderingen, har inte fått igenom någon politik, och rent tekniskt så finns det inget samarbete eller samverkan. Men villkoret kvarstår, SD släpper inte fram M-KD-L till makten ifall de inte får den här posten.

Det är de facto lagligt att klubba igenom en ny arvodering med två veckors varsel men det är inte särskilt lämpligt.  

Politikens uppgift är att fördela skattebetalarnas pengar. Den absoluta merparten går till kommunens verksamheter såsom skola, barnomsorg och äldrevård. En väldigt liten del av pengarna går till arvodering av politiker. Oavsett hur mycket eller lite pengar som går till politikers arvoden, så är det en lång och viktig process som bör vara parlamentarisk och hålla över tid, oavsett valresultat. Det vill säga att alla partier bör komma överens och beslutet ska inte tas efter ett val, utan innan.

Jag kan se att en översyn av politikerarvoden i Askersund behöver göras. Mötestider behöver anpassas så att fler kan engagera sig och ändå få livspusslet att gå ihop

Det är viktigt för demokratin att så många partier som möjligt ges bra förutsättningar att vara aktiva. Det här handlar inte om det. Det har inte skett en översyn, det här har skett för att de styrande såg att makten föll ur deras händer och då fanns inga skrupler. De köpte makten genom en extra arvodering. De styrande ska aldrig bestämma vilka som ska väljas till oppositionsråd, där passeras en gräns. Det mina vänner, är oerhört viktigt för demokratin.

Linda Larsson (C) fullmäktigeledamot Askersund