Lönegolvet slår undan benen för många branscher

Riksdagen har tyvärr röstat igenom regeringens förslag om att kraftigt höja lönegolvet för arbetskraftsinvandrare, vilket riskerar att slå undan benen för många branscher. 

Förslaget är dåligt för svensk landsbygd, företag, vår arbetsmarknad, konkurrenskraft och inte minst för svenskt BNP. Arbetskraftsinvandring bidrar med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter. Tittar man på statistik från 2019 kommer de nya reglerna innebära att hälften av alla som hade arbetstillstånd i Sverige skulle utvisas. Över 12 700 personer kommer förlora sina arbetstillstånd.

Att anställa utländsk arbetskraft är många gånger en tidskrävande process. Företag gör inte detta för att det är enkelt eller billigt. Anledningen till att man väljer utländsk arbetskraft är för att det råder kompetensbrist. En överväldigande majoritet av alla de arbetskraftsinvandrare som arbetar i Sverige gör det inom bristyrken. 

Med ett lönegolv på 33200 kr som regeringen och riksdagen nu beslutat om, blir det stopp för många av landsbygdens djurskötare och traktorförare som håller våra landskap öppna. Även andra branscher påverkas, tre av fyra arbetskraftsinvandrare inom vård och omsorg förlorar sina arbetstillstånd.

Det finns redan idag krav om att den som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som är kollektivavtalsenlig. Det är bra. Kollektivavtalen är det primära instrument som används for lönereglering på̊ arbetsmarknaden. Att införa en politiskt bestämd lön på̊ den svenska arbetsmarknaden kommer att påverka den svenska lönebildningsmodellen.

Det finns missbruk av arbetstillstånd, vilket också har uppmärksammats av flera myndigheter under de senaste åren. Fusk, brottslighet och oegentligheter hör inte hemma i någon del av det svenska samhället och inte heller inom arbetskraftsinvandringen. Ett antal reformer för att förhindra problemen har redan genomförts men mer behöver göras. Men de reformer som genomförs måste vara ändamålsenliga, inte försämra systemet – vilket ett höjt försörjningskrav faktiskt kommer att göra.

Att ställa betydligt högre krav än i dag på̊ lönenivån̊ kommer inte att minska fusket, utan endast leda till att företagen får betydligt svårare att hitta rätt kompetens och att bristen på arbetskraft inom många yrkesgrupper kommer att öka ännu mer. Om Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på riktigt vill vara en borgerlig, liberal och företagarvänlig regering är det ett läge att visa det i handling. Gör om och gör rätt. 

Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson, riksdagsledamot Centerpartiet

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot Centerpartiet