Riktigt jullov för alla barn och ungdomar i skolan

Det närmar sig jullov för alla barn och ungdomar som går i skolan. Ett riktigt jullov där vi kan fira att skolorna under lång tid har kunnat hålla öppet och ta emot elever varje vardag. En skola där lärarna har haft möjlighet att träffa eleverna på plats, se dem i ögonen och kunna bekräfta deras funderingar samtidigt som man går igenom ett krångligt matte-tal eller tragglar en läsläxa.

Det är något vi tar för givet och ser som självklart att skolorna har öppet och att lärarna är på plats. Men det var en ständigt debatterad fråga när Corona-pandemin var som värst, vilket inte var särskilt länge sedan. Ska skolorna vara stängda eller hålla öppet? En del rasade över smittorisken det innebar att skicka barnen till en öppen skola och andra framförde att barnen riskerade att halka efter både kunskapsmässigt och socialt om skolorna stängde.

En pandemi är något ingen av oss upplevt tidigare och det är därför inte konstigt att människor blev oroliga och upprörda och att myndigheter behövde fatta drastiska beslut under osäkerhet. Som utbildad lärare och tjänstledig rektor så är jag tacksam över att skolorna i Sverige höll öppet i så pass hög grad under pandemin.

Förutom att undervisningen blev lidande av stängda skolor så visar rapporter att många elever upplevde ökad stress, nedstämdhet och oro under pandemin. Det är också ett viktigt skäl till varför det fanns stora behov av ett sammanhang och en mötesplats där barn och ungdomar dessutom fick struktur och rutiner för dagen.

Vi behöver rusta oss och dra lärdomar av det vi upplevt. Vi behöver ha bättre beredskap för oförutsedda händelser. Vi får inte glömma att pandemin drabbade också all personal på skolorna i mycket hög grad. Där fanns förutom en oro över smittorisk också en osäkerhet inför att snabbt införa nya undervisningssätt som innebar att varva fysisk undervisning med distansundervisning.

Debatten om öppna eller stängda skolor kommer nog att fortsätta länge och jag ser fram emot att läsa vad forskarna kommer fram till. Men debatten har också lyft hur viktig skolan är för våra barn och ungdomar, både ur kunskapsperspektiv men också som en social och trygg mötesplats där det finns struktur och rutiner. En trygg och öppen skola stärker och utvecklar våra barn och ungdomar.

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd Örebro kommun