Stå upp för de allra mest utsatta

Vi är nu en bit in i december mellan andra och tredje advent. Vad betyder det för dig? Det finns naturligtvis de som tänker på att vi närmar oss jul och att julen är en stor kristen högtid där vi läser texterna om Jesus och firar att han som Guds son föddes hit till jorden.

För de flesta svenskar är det nog bara en helg med ett antal traditioner helt utan koppling till den kristna religionen. För många är det jobb och stress att försöka hinna med allt som traditionen kräver och för en del är kanske ekonomiska problem ett hinder för att kunna leva upp till förväntningarna.

I år är säkert ekonomin en mycket stor stressfaktor för många när det gäller kostnader för både julklappar och julmat. Vi har en hög inflation som driver upp priserna på det mesta. Höga energipriser på el som drabbar väldigt många och drivmedelspriser som drabbar alla som måste köra bil för sitt leverne.

Utöver stressen att klara ekonomin är säkert många mycket besvikna på den regering som röstades fram utifrån vallöften om sänkta bränslepriser och kompensation för elkostnader.

Före valet lovades upp till tio kronor lägre dieselpris vid pump, men det blev bara 40 öre.

Kompensation för el som skulle vara klart den 1 november kommer troligen i februari nästa år för privatpersoner. Företagen vet ännu inte när. Dessutom är det pengar retroaktivt. Hur det blir med priserna nu och i vinter vet vi tyvärr inte.

Att stå upp för de allra mest utsatta är inte bara aktuellt vid jul. Utmaningarna i Sverige är stora, men de går inte att jämföra med det ukrainska folkets kamp för frihet. Där behövs mer akut humanitär hjälp.

Naturkatastrofer kopplade till klimatkrisen drabbar samtidigt miljontals människor och på flera håll i världen ökar risken för massvält.

I det läget drar regeringen ned biståndet med 7,3 miljarder och säger nej till kvotflyktingar.

Det står också klart att Sveriges klimatutsläpp kommer att öka, mitt i en brinnande klimatkris, av en regering som medvetet missar klimatmålen. Biståndet slaktas och man minskar antalet kvotflyktingar som får chans till trygghet i Sverige.

Budgeten som regeringen levererar känns definitivt inte som ett kristet julbudskap. Det borde bekymra åtminstone ett av partierna i regeringen.

Anders Lycketeg Partiföreträdare för Centerpartiet i Hallsberg