Gör om prissättningen på el

Företagarförbundet föreslår tillsammans med Elkraftsingenjörer en ny enkel hållbar modell för prissättning av el.

Det utlovade stödet på omkring 55 miljarder till hushåll och företag är förvisso en god hjälp. Men det avser redan förbrukad el sedan ett år tillbaka. När vinterkylan kommer ska nya elräkningar betalas och stödet kan rimligen inte förnyas gång efter annan om de höga priserna fortsätter. Särskilt inte som det har avslöjats att stora företag som köper mycket el till låga avtalade priser får 100 tals miljoner i stöd trots att de inte drabbats av höga priser. Att bygga nya sol-, vind eller kärnkraft är heller inte en lösning som kan hjälpa hushåll och företag på kort sikt. Det måste skapas en modell som är hållbar redan till våren.

Tvåprismodellen är en lösning som sätter två elpriser varje dag i stället för ett. Varje dag när elproducenterna bjuder in sina priser på morgondagens elproduktion sätts ett pris efter att de svenska producenterna lämnat sina bud. Kostnaderna för de svenska producenternas el varierar men, är i relation till gasproducerad el låg, ofta under 1 krona, ibland under 50 öre och i extrema situationer med hög vindskraftsproduktion till och med nära noll kronor. Därefter sätts ett pris till efter att importen av el gett sina bud. Denna import behöver vi främst för att klara av vårt löfte att exportera en kvot till länderna i EU. I dag kräver den dagliga ”elauktionen” ofta att vi importerar el för att klara vår export. Då drivs priskrysset upp även för den svenska elen, då denna import oftast är dyr. Då dras priset upp trots att den svenska produktionen kostar väsentligt mindre.

Företagarförbundet föreslår därför två priskryss. Det första sätts för den inhemska svenska marknaden och det andra sätts för den el som ska exporteras. Den el som vi exporterar kommer inte att påverkas volym- eller prismässigt utan vara lika dyr som idag, men den inhemska elen kan prissättas till mer rimliga nivåer som vi är vana vid i Sverige.

Är det solidariskt mot andra EU länder att skilja på priset på detta sätt? Det innebär inte att det blir dyrare för andra länder att köpa el från Sverige än idag och både Spanien och Portugal har exkluderat gaskostnader från att ingå i deras elprissättning för att undvika skyhöga elpriser. Polen har föreslagit att den el som transmitteras genom landet inte skall påverka det inhemska priset för att på samma sätt undvika att deras elpris drabbas av gaspriset. Elhandlare som under ett drygt år kunnat förflytta enorma förmögenheter från hushållen och företagen till sina konton blir på ett sätt förlorare när denna förmögenhetsförflyttning stoppas med en tvåprismodell. De har på inget vis varit skuld till detta utan enbart dragit fördel av den marknadssituation som uppstått.

Hur snabbt skulle en tvåprismodell kunna införas då? Det beror helt på politisk vilja. Politiken har visat under pandemin att den kan vara rejält snabbfotad när den vill, för att lösa kriser.

Genom en tvåprismodell kommer svenska företag ner i förnuftiga nivåer på elpriset och blir därmed konkurrenskraftiga igen, det kommer hela Sverige att tjäna på. Därtill får hushållen lite lägre kostnader vilket skapar en något bättre köpkraft vilket i sin tur bidrar till att dämpa lågkonjunkturen. Det är politik som skapat den prismodell vi har idag som lett till den absurda situationen vi nu har främst i södra Sverige, det innebär att politiken också kan ändra på förutsättningarna.

​​​​​​​Mathias Rebane Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet