Lika mycket är inte alltid lika med rättvist

Vad är rättvist? Att alla får lika? Att alla får utifrån någon form av behov eller för att nå ett uppsatt mål?

Som lärare är det en utmaning att förklara för eleverna att det inte alltid är rättvist när alla får lika mycket.

Jag brukar använda mig av bilder: Tre olika långa personer står vid ett högt plank. De vill alla se en match som pågår på andra sidan. Den längsta personen ser över planket, den som är lite kortare är precis så lång att den inte ser över och den kortaste ser verkligen ingenting. Eleverna får sedan bilder på tre lika stora lådor. De får fundera över hur de ska hjälpa personerna att kunna se på matchen.

Ganska snabbt diskuterar sig eleverna fram till en lösning. Den korta får två lådor. Den i mitten får en låda. Den långa personen behöver ingen låda, för den har ju hela tiden kunnat se matchen. Därefter pratar vi om hur det skulle ha blivit om de fått lika mycket, alltså en låda var. Då konstaterar eleverna att de båda längre personerna skulle kunna se matchen, med att den kortaste fortfarande inte kan se någonting. Eleverna tycker nu att det blir orättvist, fast personerna har fått lika.

Avslutningsvis brukar vi prata om att det är samma med att få till exempel hjälp i skolan. En del kan behöva mer hjälp och stöttning än någon annan. Eleverna förstår att det faktiskt kan vara rättvist när någon får mer. Bilden med de tre personerna brukar få sitta kvar på väggen som påminnelse.

Häromdagen hade vi en diskussion i regionala tillväxtnämnden. Vi pratade om de stöd som entreprenörer kan behöva för att starta eller utveckla sitt företag. Då kom rättviseprincipen in. Ska alla ha lika mycket eller ska några grupper få lite mer stöd?

Om vi tittar på hur verkligheten ser ut har vi fler företagare som är män jämfört med kvinnor och vi har fler inrikes födda än utrikes födda svenskar som är företagare. För mig är det då självklart att vissa grupper ska få tillgång till fler ”lådor” än andra. För så länge inte alla kan ”titta på matchen” kan vi behöva fördela ”lådorna” på ett sätt så att fler får chansen att vara med och bidra till samhällsutvecklingen.

Kanske behöver jag ta med en bild även till nämnden för att visa att lika mycket inte alltid är lika med rättvist.

Charlotta Englund (C)