Flera busslinjer försvinner men på vissa håll kommer nya

Den 11 december börjar länstrafikens nya tidtabell att gälla. Då dras flera busslinjer in, bland annat den omskrivna 352 mellan Finnåker och Lindesberg. Andra linjer läggs till eller utökas med fokus på att förbättra arbets- och skolpendling.

Förra året vid den här tiden gjordes stora rokader inom länets kollektivtrafik då flera busslinjerna i både norr och söder lades ner helt. Även i år dras flera linjer in eller får en ny sträckning och detta är en del av tidigare besparingskrav på 70 miljoner kronor som regionen måste genomföra.

– De största förändringarna gjordes förra året, men även i år är det relativt stora förändringar som vi gör. Några linjer dras in men vi byter också namn och sträckningar och utökar en del avgångar. Bland annat förbättrar vi möjligheterna att pendla mellan Nora och Lindesberg och förstärker trafiken mot Nora och Hällefors, säger kollektivtrafikchef Fredrik Eliasson på Länstrafiken.

Fritidsresande

En ny satsning är fritidsresande till Ånnaboda. Tidigare har man kört glesbygdstrafik med dagliga men få avgångar. Nu satsar man istället på trafiken enbart under helger och skollov med tätare avgångar.

I stort innebär förändringarna den 11 december att:

Antalet avgångar mellan Lanna och Örebro utökas, vilket även underlättar arbetspendling till Pilängen/Bista. I norra länsdelen har tidtabellerna anpassats för att fungera bättre för dem som vill arbetspendla mellan Nora – Lindesberg samt Örebro – Lindesberg. Avgångarna med expressbuss mellan Örebro och Hällefors utökas, vilket gynnar studenter på Campus Grythyttan. Mellan Örebro och Glanshammar utökas avgångarna när flest vill resa. I södra länsdelen har flera avgångar anpassats för att passa skolpendling. Då många reser mellan Kumla – Örebro på morgonen tillkommer en ny tur från Kumla station med avgång 07.13 och ankomst USÖ 07.58. Turen kommer inte köras under skolornas sommar- och jullov.

Ny helglinje

De linjer som tas bort helt är bland annat linje 307, 323, 350, 352 och 526. Linje 353 kommer köra sträckan Storå – Ramsberg och går inte längre till Lindesberg. 490 är en ny helglinje som kör via Örebro – Nora – Hällefors.

Många busslinjer har även fått nya nummer och i vissa fall ändrade avgångstider.

– 2023 ska förhoppningsvis inte innebära lika stora förändringar i kollektivtrafiken. Vad jag vet nu finns inga ytterligare besparingskrav eller fler nedläggningar, men det är ytterst en fråga för politiken, säger Fredrik Eliasson.