Zonta uppmanar till krafttag mot digitalt våld!

Den 25 november inleds 16 dagar mot våld mot kvinnor, vilket uppmärksammas över hela världen. Zonta deltar genom kampanjen Zonta Says NO.

I år lyfter vi särskilt fram det våld som sker digitalt eller där kontakten mellan brottsoffer och förövare inleds digitalt.

Digitalt våld kan ta sig många uttryck. Särskilt oroande är när flickor och unga kvinnor kontaktas via sociala medier och luras eller tvingas in i prostitution eller utsätts för andra typer av sexuella övergrepp. Med hjälp av appar som Snapchat kan förövare ta sig ända in i barns hem. De ger löften om belöningar eller hot och förmår barnen att skicka nakenbilder och filmer på sig själva.

Enligt Internetstiftelsen har 38 procent av flickor i åldern 12–19 år under året utsatts för oönskade kontaktförsök på internet. I åldersgruppen uppgav 21 procent av flickorna att de fått obehagliga eller stötande bilder skickade till sig av okända personer.

En annan typ av digitala tjänster är så kallade Sugar Dating-sidor, som bidrar till möjligheter för sexuellt utnyttjande av minderåriga. På dessa sidor förmedlas kontakter mellan äldre män och yngre kvinnor för sexuella relationer mot någon form av ersättning. Enligt en granskning som P4-programmet Kaliber gjort kan minderåriga lägga upp profiler och söka kontakt på sajten Sugardaters utan att någon kontroll görs av deras ålder.

Samhället måste ta större ansvar för att motverka och lagföra brott som begås mot flickor och kvinnor via digitala hjälpmedel. I första hand bör företagen som erbjuder digitala tjänster själva kontrollera att tjänsterna inte bidrar till att övergrepp sker. Vi uppmanar därför dessa företag att:

  • Installera filter som förhindrar att bilder och filmer av sexuell natur kan skickas via appar som används av minderåriga.
  • Ha filter som kan läsa av och rapportera om trakasserier eller påtryckningar sker med hjälp av appar samt att polisanmäla misstänkta brott
  • Spara konversationer och användarinformation under en viss tid för att dessa ska kunna utgöra bevis i brottsutredningar.
  • Säkerställa att minderåriga inte kan använda Sugar Datingsidor genom att ställa krav på identifiering via e-legitimation.

Vi uppmanar även regeringen att utreda hur digitalt våld mot flickor och unga kvinnor kan förebyggas och lagföras.

Under de 16 dagarna anordnar Zonta bl.a. en offentlig föreläsning den 29 november kl 18 i Kulturkvarterets entréscen. Docenten i kriminologi vid Örebro Universitet, Susanne Strand föreläser under rubriken ”Trakasserier och stalkning – Ett hot mot yttrandefriheten”. Fri entré.

Zonta International är en partipolitiskt och religiöst obunden global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter. www.zonta.sewww.zonta.org.