Christina Nurme lämnar ett bidrag med barnkläder som togs emot av Lisbeth Arvidsson och Margareta Werner. Foto: Björn Palmqvist
Annette Schön och Jan Wallgren samordnar insamlingen. Foto: Privat

Insamling av varma kläder och skor till barn på flykt

Kyrkorna i Laxå har startat en insamling med prioritet på varma vinterkläder och skor som ska skickas till familjer som tar hand om barn på flykt i Ukraina. Det väntar vinter, kyla och brist av el i det krigsdrabbade landet.

Många barn i Ukraina är på internflykt, alltså skyddssökande inom landets gränser. Familjer i byar dit barnen kommer tar hand om dem och förser dem med förnödenheter för att klara den svåra situationen.

Nu är den bistra vintern på intåg i Ukraina, och behovet av varma vinterkläder och skor är i det närmaste akut.

Vädjan om hjälp

Flera Laxåbor, däribland kyrkoherden i Svenska kyrkan i Laxå, Jan Wallgren, är en av dem som redan långt före att kriget startade hade personlig kontakt, genom sociala medier, med familjer i Ukraina.

– Kontakten har förstås funnits även efter krigsutbrottet och jag har efter hand fått vetskap om hur läget ser ut, berättar Jan.

I den informationen från familjen i en by i centrala Ukraina har han fått en vädjan om hjälp då behovet av varma kläder och skor till barn är stort.

– Det är många familjer som får ta hand om barn på flykt från sina hem och som kommit bort från sina familjer. Familjer som behöver hjälp för att ge barnen en dräglig tillvaro nu i vinter, konstaterar Jan.

Stort gensvar

Nödropet från hans personliga ”kontaktfamilj” i Ukraina bidrog till att han samlade alla kyrkorna, tillhörande Laxå kristna samarbetsråd, och startade en insamling av vinterkläder och skor i alla barnstorlekar.

– Vår målsättning är i första hand att hjälpa tio barn i den by vi har kontakt med, men det finns många fler barn. Får vi in mer, hjälper vi fler, konstaterar Wallgren.

Insamlingen annonserades via sociala medier, och redan vid första inlämningstillfället visade Laxåborna stor generositet:

– Vi fick ett enormt gensvar redan första onsdagen för inlämningen, berättar Annette Schön, verksam i Bergskyrkan samt dess boutique.

Inget slutdatum

Kassar och kartonger med vinterkläder fick köras till en uppsamlingsplats varifrån de ska packas och skickas ner till familjerna i Ukraina. Postnord har meddelat att man tar bort fraktkostnaden gällande förnödenheter till Ukraina.

Jan Wallgren påpekar att Laxås insats bara är ett exempel på den medmänsklighet och hjälp som svenskarna i solidaritet visar det ukrainska folket.

– Ambitionen från oss i Laxå är att så länge vi har vinterkläder och skor för barn så skickar vi det, vi sätter alltså inget slutdatum för insamlingen, meddelar Jan Wallgren.

Inlämning kan göras onsdagar kl 14-16.30 i Bergskyrkans boutique på Järnvägsgatan 7.

– Det går även att swisha ett bidrag till Bodarne pastorat på 1232810943. Då köper vi in kläder som sen skickas vidare, påpekar Annette Schön.