Verkligheten punkterar valballongen

I valrörelsen utlovade SD att priset på bensin och diesel skulle sänkas med tio kronor per liter. M och KD ville inte vara sämre. Omsorg om landsbygden var ett avgörande argument.

Nu får vi reda på vad löftet var värt. Priset ska ner med ungefär 40 öre per liter!

Klimatkrisen är sorgligt förbisedd i de högerkonservativas program. Den senaste FN-rapporten är djupt oroväckande med fortsatt ökande koldioxidutsläpp. Att i detta läge sänka drivmedelspriserna är fel signal och kommer naturligtvis öka på utsläppen.

Det stämmer att priset på bensin och diesel är betungande för många. Men tack och lov, det finns ett förslag, kallat Avgift och Utdelning, som siktar in sig på drivmedelspriserna och som inte förvärrar klimatet. Ett förslag som dessutom kan lätta på trycket för människor bosatta på landsbygden.

Avgift och Utdelning innebär att vi alla får en klimatbonus i utdelning varje månad, där huvudprincipen är att lika stora andelar ska betalas ut till var och en, oberoende av om man har bil eller inte. Folk bosatta på landsbygden bör också får en klart ökad andel. Denna klimatbonus ska finansieras av en stigande avgift på utsläppen från bensin och diesel i vägtrafiken. Vägtrafiken står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Ekonomerna är överens; det bästa sättet att minska klimatskadliga utsläpp är att höja priset. Kanada var första land att införa detta system, där kallat ”Fee and Dividend”. Österrike har nyligen också kommit igång.

Avgift och Utdelning har tydliga fördelar:

– Utsläppen av växthusgaser minskar radikalt

– Förslaget kan vinna acceptans hos allmänheten.

– Högre klimatbonus till lands-och glesbygdsboende är rimligt där avstånden till jobb och samhällsservice är långa och där bussarna går alltför sällan.

– Avgift och Utdelning är ekonomiskt omfördelande. De som väljer att köra bensintörstiga SUVar får räkna med att gå på minus. Vinnarna är de som kan nöja sig med en mindre bil eller förflyttar sig på andra sätt. Den globala hjälporganisationen Oxfam har visat på stora skillnader mellan olika inkomstklasser vad gäller utsläpp av växthusgaser. Flyg och bilresor är de riktigt tunga posterna i höginkomsttagarnas koldioxidbudget.

Debatten kring klimatpolitiken måste nu dras igång på allvar. Avgift och Utdelning är ett nytt fräscht grepp som kan bidra till att Sverige når de klimatmål som riksdagspartierna tidigare varit överens om.