Vi löser inga problem med mindre tolerans

I många år har jag hört kommentarer som ”jag känner inte igen Sverige längre” eller klassikern ”det var bättre förr”. Jag har ofta avfärdad detta med att det är samma gamla kommentarer som vanligt och att det är lätt att säga. Men med tiden är jag faktiskt benägen att hålla med. Det Sverige jag känner igen och som jag vill ha, är ett öppet, tolerant och välkomnande Sverige. Jag vill ha ett Sverige som står för medmänsklighet och tron på människor av alla dess olika slag.

Jag har kanske skeva minnesbilder av min uppväxt. Min familj åkte ofta utomlands och vi var alltid stolta över att vara svenskar, stolta över att vi sågs som ett land där alla var välkomna oavsett vart man kom ifrån eller vilket kön man hade. Oavsett vart man var i världen gick man alltid med näsan lite extra högt upp i luften just på grund av att vi kom från Sverige. Man var en del av något fint, ett land där ”alla” hade det bra och dit många ville åka på grund av dess vackra natur, trevliga människor och rättvisa samhälle.

Min undran är vad som kommer hända med bilden av Sverige i framtiden… Kommer vi fortfarande uppfattas på samma sätt? Kommer vi fortfarande våga gå med näsan högt i vädret? Är det ens viktigt hur vi uppfattas av andra länder?

Som svar på första frågan så tror jag inte att vi kommer ha samma rykte om oss längre, sen om det blir bättre eller sämre är ju helt beroende på hur var och en faktiskt vill uppfattas. Kommer vi fortsätta gå med högt buret huvud, näsan i vädret och vara stolta över Sverige? Nej… Inte jag i alla fall, för det vi nu ser med utvisningar på grund av bristande vandel och kraftigt begränsad invandring är varken tolerant, öppet eller välkomnande. Slutligen, är det verkligen viktigt hur vi uppfattas av andra länder? Absolut! Det svaret är väldigt enkelt då vi lever i ett globalt samhälle där vi faktiskt behöver andra länder mer än vad andra länder behöver oss! Vi är ett litet land i norr som är beroende av import från hela världen.

Det är lätt att avfärda den här texten med att säga att jag är en liberal, blind dåre som inte ser problemen vi har. Men ack, det gör jag verkligen! Men inget av de problem vi har idag löser vi genom att bli mer auktoritära, mer instängda i vår egen bubbla eller mindre toleranta och öppna.

Kom igen, Sverige, vi kan bättre.

Johan Niklasson (C)