The Magic Forest är tillbaka i Stadsparken i Örebro 9-31 december. Foto: Sofie Isaksson

The Magic Forest tillbaka – men under begränsad tid

Ljusinstallationen The Magic Forest i stadsparken i Örebro, som under förra året besöktes av inte mindre än 100 000 personer kommer tillbaka. På grund av rådande energikris kortas dock arrangemanget ner med tre veckor, mattorget ersätts med matlagning över öppen eld.

I fjol förbrukade ljusparken sammanlagt 1 381kWh, vilket motsvarar hälften av vad en normalstor villa förbrukade under samma period. Med tanke på rådande elsituation genomförs flera åtgärder för att minska elförbrukningen.

– Genom att vi agerar energismartare och ändrar öppettiderna så att parken är upplyst 21 dagar mindre än planerat räknar vi med att energiförbrukningen för ljusparken blir 50 procent lägre än enligt ursprungsplanen, säger Jimmy Führ, projektledare på Örebrokompaniet.

Den som besökte The Magic Forest förra året kommer känna igen sig, men det finns även del nya inslag i år.

– En väldigt rolig nyhet är att vi samarbetar med Örebro konstskola där eleverna på skolan kommer skapa egna ljusverk och på så sätt bidra med viktiga delar av ljusparkens utformning, säger Jimmy Führ.

Nytt är också att det kommer finnas interaktiva stationer där besökarna själva kan bli en del av ljusinstallationerna. Varje kvart visas dessutom en ljusshow där lamporna leker till ett unikt musikklipp.

The Magic Forest i Stadsparken är öppen den 9–31 december kl. 16 -20 och har fri entré. Evenemanget arrangeras av Örebrokompaniet.