Dubbla panten!

Sverige har ett mål på att 90 procent av burkar och flaskor ska återvinnas. Ännu är vi inte där, och det finns en väldigt enkel anledning till det: panten har inte höjts sedan 2010.

Med inflation så blir kronan för pantburken allt mindre värd. Mitt förslag är att dubbla panten på burkar till två kronor, och PET-flaskor till fyra kronor. Det skulle inte bara ta oss närmare målet, utan skulle också bli en lönehöjning till samhällets mest utsatta invånare.

”Läskdrickaren”