Sören Klingnéus är en av få i länet som fått Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning. Foto: Ann-Louise Larsson
Förra måndagen fick Sören motta sin medalj på Nordiska museet. Foto: Ann-Louise Larsson
Sören Klingnéus har ägnat större delen åt sitt liv åt historia och lokalhistoria ligger honom varmt om hjärtat. Här vid hembygdsgården Högan i Fjugesta. Foto: Ann-Louise Larsson

Sören brinner för lokalhistoria

Sören Klingnéus har varit intresserad av historia så länge han kan minnas. Det har också varit hans yrke under större delen av hans vuxna liv. Nu skriver han på en lokalhistorisk bok och har nyligen fått Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning 2022.

Redan som liten fascinerades Sören Klingnéus av runstenar och ville veta mer om det som hänt bakåt i tiden. Historieintresset har hållit i sig, Sören utbildade sig till lärare i SO-ämnen vid Uppsala universitet men fick efter att han börjat jobba som lärare möjlighet att fördjupa sig i sitt historieintresse och började först läsa vid sidan av sitt arbete för att sedan bli erbjuden en doktorandtjänst i historia vid Uppsala universitet.

– På 1980-talet när jag började var inte lokalhistoria något som man kunde ägna sig åt på akademisk nivå. Rent allmänt såg man ner lite på hembygdshistoria som det kallades då, berättar Sören.

Begreppet lokalhistoria

Han lyckades tillsammans med andra universitetskollegor vända trenden, begreppet lokalhistoria myntades och Sören bevisade att detta visst var något som hörde hemma i akademin. Hans avhandling kom att handla om bönder som blev vapensmedar och smedjor runt om i Närke under 1600-talet.

– Jag fick faktiskt mitt första pris för den avhandlingen, från Vasamuseet år 2000. Man kunde få pris därifrån om man skrivit om Vasa-tiden, 1600-talet, berättar Sören Klingnéus.

Viktigt med lokalhistoria

Genom åren har Sören varit och är än idag engagerad i olika lokalhistoriska sammanhang, bland annat genom Västernärkes hembygdsförening där han även varit ordförande under en period, Örebro läns hembygdsförbund och Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län bland annat.

– Jag tycker lokalhistoria är väldigt viktigt, det är många som är nyfikna på den plats de bor på eller har anknytning till. Självklart måste vi även kunna forska på detta, säger han.

Sören har under många år arbetat som lektor i historia på Örebro universitet. Han ansvarade bland annat för lokalhistoriska kurser om Nora och Askersund, som inte finns kvar längre i kursutbudet.

Kartlägger hyttor och hammarsmedjor

Sören som nu är pensionär har inte kunnat släppa forskningen helt. Sedan fyra-fem år tillbaka ägnar han en stor del av sin fritid åt att kartlägga hyttor och hammarsmedjor i Lekeberg. Förhoppningen är att detta så småningom ska resultera i en bok.

Han har förutom avhandlingen skrivit flera andra lokalhistoriska böcker. Den senaste kom 2019 och handlade om Silver i Glanshammar. Sören har även skrivit om gods- och säteribildning i Närke under stormaktstiden. Han kan konstatera att det finns mycket brukshistoria kopplat även till Lekeberg och att även Lekeberg kan räknas som bergslag.