Försvårar för de som lever hållbart och gynnar slösarna

Nu har högerkoalitionen kommit överens om att höja momsen på reparation av cyklar, kläder, skor, väskor med mera – från