Alla elever i Nora ska ha en trygg och säker skolväg

Barnen på landsbygden tar sig till skolbussen till högstadiet i Nora på otrygga och osäkra vägar, där tung trafik och andra bilister snabbt ska ta sig fram på vägar utan vägren. När mörkret faller och snö, halka och slask blir vardagsmat är våra skolelever extremt utsatta. Reflexvästar och pannlampor hjälper föga, när utrymmet mellan fotgängare och bilist är minimal. Busshållplatserna är i princip bara där en skylt med LT sitter. Det finns ingen vägren, ingen belysning, inget skydd mot väder och vind. Eleverna står alltså på vägen och väntar på bussen – i mörker, i snövallen, i halkan – med risken att bli påkörd. Det är dags att vi tar initiativet till förändring!

Alla elever i Nora ska ha en trygg och säker skolväg, oavsett om man bor i tätort eller landsbygd, oavsett om man går, cyklar eller åker skolbuss/kollektivtrafik. Antalet barn på landsbygden ökar, mycket till följd av att fler barnfamiljer väljer att bo på landsbygden längre bort från stress, närmare naturen och när man väljer en annan livsstil.

Noras vision att nå 13000 invånare år 2030 är ett mål som ska strävas efter, då behöver vi inte bara bostäder, arbetstillfällen, skolor och förskolor utan vi behöver trygga och säkra skolvägar för ALLA barn i kommunen. Därför lämnade Centerpartiet in en motion till Kommunfullmäktige om att säkra elevernas skolväg mellan hemmet och busshållplatsen men också att säkra och trygga busshållplatsen!

Region Örebro Län uttrycker i sin cykelplan att man önskar att kommunerna utreder brister i sin kommun och identifierar dem, vilket Hällefors gjorde för tio år sedan och nu är igång med säker skolväg mellan Grythyttan och Hällefors. Nora har inte påbörjat en utredning än. Nu är det dags!

Låt barnen komma till tals och ge dem inflytande genom att jobba med NTF:s #minskolväg och det digitala kartverktyget Barn-GIS. Barn är kloka och har kunskap!

Under tiden behöver vi redan nu säkra och trygga barnens skolväg och busshållplats genom att göra tillfälliga åtgärder i en övergångsperiod. Vi kan inte vänta, vi måste förebygga olyckor och säkra liv!

Centerpartiet i Nora Susanne Forsberg (gruppledare)