Stoppa A-traktorfusket och höj hastigheten till 45

De senaste veckorna har det skett uppmärksammade olyckor med A-traktorer. I flera fall har ungdomar skadats allvarligt och till och med omkommit. Antalet A-traktorolyckor har mer än dubblerats på bara ett par år. Utvecklingen beror på att både antalet A-traktorer på vägarna ökat och att många fordon manipulerats till olagliga och farliga hastigheter.

I juli år 2020 trädde nya regler i kraft som gjorde det enklare att bygga om personbilar till A-traktorer. Det har medfört att antalet A-traktorer ökat kraftigt.

Det finns många fördelar med detta. Tiotusentals ungdomar har fått en ökad mobilitet och möjlighet att transportera sig till vänner, fritidsaktiviteter eller arbete. Inte minst är detta viktigt på landsbygden. Att moderna, trafiksäkra bilar gjorts om till att bli A-traktorer har också inneburit att trafikanter generellt färdats i säkrare fordon än alternativen mopedbil eller moped.

Men de lättade kraven har också haft en allvarlig baksida. Att det räcker att elektroniskt begränsa hastigheten på fordonen har underlättat fusket. Alldeles för många A-traktorer är i dag manipulerade så att de går att framföras i mycket höga hastigheter.

De trimmade A-traktorerna är ett stort problem och utsätter både förare och medtrafikanter för livsfara. Ungdomar och andra förare ska inte kunna köra fortare än de klarar av eller har utbildats för. Därför krävs nu omedelbara åtgärder för att stoppa fusket.

A-traktorerna måste kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att hålla en högre fart än vad som är lagligt och fler kontroller bör göras.

Samtidigt bör den lagliga hastighetsgränsen för A-traktorer höjas från 30 till 45 kilometer i timmen. Det skulle minska incitamenten att trimma fordonet. Hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar A-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor.

En sådan reform behöver kombineras med införda bälteskrav för samtliga passagerare, tydligare krav på vinterdäck och en förbättrad förarutbildning. I dag räcker det att köra upp med en tvåhjulig moped för att få köra A-traktor.

Ungdomar behöver en säker och tillgänglig mobilitet. Det är inte acceptabelt att liv riskeras som en följd av bristande kontroll. Lagstiftare, polis och föräldrar har, utöver A-traktorförarna själva, ett gemensamt ansvar att säkerställa trygga transporter. Med ökad säkerhet kan a-traktorn fortsätta att verka som frihetsmaskin i hela landet.

Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige