Ankie Rauséus, verksamhetsledare på naturvårdsorganisationen Hopajola. Foto: Maria Eremo

Forum av hopp för naturvård och biologisk mångfald

Rosenbergdagarna går för första gången av stapeln i Örebro. Ett tiotal föreningar i länet, Region Örebro län och Örebro kommun står för arrangemanget med avsikten att skapa ett forum för naturvård och biologisk mångfald.

14-15 oktober genomförs Rosenbergdagarna under temat “Hur står det till med den biologiska mångfalden i Örebro län?”. Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän, markägare, ideella föreningar och intresserade medborgare.

– Vi vill att enskilda företag, organisationer och kommuner ska berätta om vad de redan gör och bli stärkta i sitt fortsatta arbete med biologisk mångfald. Det handlar om att inspireras och få insyn, berättar Ankie Rauséus, verksamhetsledare på naturvårdsorganisationen Hopajola.

Trots att utmaningarna för den biologiska mångfalden är stora betonar Ankie att Rosenbergdagarna går i positiv anda. Här ska man få hopp om att det går att göra något för de arter som har det tufft, och synergier mellan deltagarna ska skapas.

– För att nå riktigt långt behöver vi stärka samverkan mellan alla goda krafter. Att vi nu är många föreningar och organisationer som arrangerar konferensen tillsammans, är en god början.

Rosenbergdagarna är den första konferensen i länet med fokus på naturvård och biologisk mångfald, och tanken är att den ska återkomma vartannat år. Av de många anmälningarna att döma, blir det en populär tillställning.

– Vi är otroligt glada att detta är något som fallit människor i smaken. Jag ser det som en bra start för ett återkommande arrangemang, säger Ankie Rauséus.