Prioritera idrotten för hela Sveriges bästa

Något som försvann totalt i valet 2022 var idrotten och dess påverkan på vårt land och våra medborgare. Över 3,2 miljoner är medlemmar i en idrottsförening och ändå hör man knappt ett ord om detta i debatterna. Utöver det så finns det många som idrottar även på egen hand utan att vara en del av en förening, så som spontanidrott, motionsidrott med mera.

Att idrottsfrågorna ofta hamnar som en bisak i en ministers uppdrag är en skam enligt mig! Den senaste idrottsministern var också integrations- och migrationsminister. Inte direkt en prioritering av dessa frågor eller hur? Innan dess har ministrarna varit till exempel kultur och demokratiminister, socialminister, folkhälso- och sjukvårdsminister. Ja, ni förstår poängen, idrotten har varit nedprioriterat allt för länge!

Varför tycker jag då att idrotten är så viktig? Jo, för att den kraft som finns i dessa föreningar och individer som håller på med idrott är enorm. Idrott är inte bara en aktivitet som förbättrar din fysiska hälsa. Den erbjuder också ett sammanhang, något att tillhöra oavsett vilken bakgrund och kön du har. Idrotten kan påverka den psykiska hälsan positivt genom den gemenskap som finns i de olika föreningarna eller genom att du möter andra människor i spontanidrotten.

Genom idrotten kan människor med helt olika bakgrund träffas och lära av varandra och faktiskt också förstå varandra bättre. Genom att till exempel vara en del av ett lag så måste du kunna prata med dina lagkamrater, kan du inte det så faller hela laget samman. Kommunicera kan man göra på väldigt många olika sätt men det är ett mycket bra sätt att lära sig svenska på, vilket också underlättar integrationen och ger bättre förutsättningar för bra skolresultat eller möjligheten till att hitta ett arbete.

Under kommande mandatperiod MÅSTE den nya regeringen prioritera dessa frågor då det kan förbättra så mycket genom att just fler idrottar. Oavsett om man bryr sig mest om folkhälsa, integration, social utsatthet, psykisk eller fysisk hälsa så är idrotten ett enormt kraftfullt och effektivt verktyg.

Så mitt budskap till riksdagen kommande mandatperiod är tydlig. Storsatsa på idrotten! Här ska man kunna hitta riktigt breda överenskommelser då det påverkar så många områden där ni alla kan hitta en positiv politisk poäng.

Det sista jag vill säga är: Utse en idrottsminister utan en massa andra tunga frågor i sin portfölj. Prioritera idrotten för hela Sveriges bästa.

Johan Niklasson (C)