Efter valet söks samarbeten och konstellationer

Cirka 80 procent utnyttjade demokratin att rösta. Det är en förmån att kunna rösta på det parti man vill. En del tycker vi har för många partier. Ur demokratisk synpunkt är möjligheten med olika alternativ bra. Det finns platser i världen där du endast kan rösta på ett parti. där valet är ett parti. Alternativen då är att rösta eller avstå.

I kommuner och regioner pågår nu arbetet med att lösa vilka som ska bilda en majoritet. Valresultatet innebär på många ställen nya konstellationer. I kommuner och regioner arbetas det på att hitta samarbeten som ofta är helt befriade från blocken.

Blocköverskridande gäller tyvärr inte nationellt i Sverige. I andra demokratiska länder går partierna till val på sin politik. Efter valet börjar processen att se vilka som kan skapa en majoritet. På samma sätt som idag sker i kommuner och regioner. Centerpartiet har hela valrörelsen hävdat möjligheten att skapa en stark blocköverskridande majoritet i mitten. Tyvärr finns inte intresset hos partierna S och M.

Det som fungerar i andra länder som till exempel Tyskland är alltså omöjligt här i Sverige. Båda stärker i stället ”sina block” genom att ta med V respektive SD. De som tittar på dessa partiers historia borde erkänna att det inte är demokrati och människors frihet de är kända för. Media klarar inte heller att se något annat än två block. Alla opinionssiffror för partierna visas hela tiden i blocken.

Nu blev högerblocket med SD störst. Talmansomröstningen är nu klar. I övrigt vet vi inte hur det blir. I valrörelsen hävdade Ulf Kristersson hela tiden att ”på min sida är vi överens”. M och KD är nog överens men ska det bli en fungerande majoritet så ska SD och L också bli överens.

Vintern kommer att visa om vallöftena sänkta priser på bensin, diesel och el blir realitet. Budskapet var dessutom att det skulle ske snabbt. Ebba Busch kunde lösa det med EU.

SDs inflytande innebär begränsning av liberala värderingar och helt krasst ökad rasism. Högerblocket vill hindra flyktingar och asylsökande att komma hit. SD vill dessutom att en del invandrare ska lämna Sverige.

Ökad rasism innebär risken att en del etablerade personer som har varit i Sverige länge och med kvalificerade jobb lämnar Sverige ganska snart. Det är inte vad Sverige behöver.

Anders Lycketeg Partiföreträdare för Centerpartiet i Hallsberg