Mosjö Områdesförening vann Stora landsbygdspriset 2022. Nu beviljas sökt bidrag för att anordna Halloween i Mosås. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Beviljade bidrag och bokslut för landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden sammanträde på Axbergs Folkets hus i torsdags. Täby bygdeförening beviljas startbidrag för att driva bygdegården i Täby bland annat.

Förra veckan beslutade Landsbygdsnämden i Örebro kommun att bevilja sökt startbidrag för Täby bygdeförening på 20 000 kr för att driva bygdegården i Täby. Syftet är att bevara gården och stärka den sociala gemenskapen i bygden. Gården ska vara tillgänglig för bygden, men även för andra intresserade.

Tysslinge Naturcenter beviljas på 22 500 kr för naturfotodagen i Rånnesta den 8 oktober 2022, ett heldagsevenemang i naturfotots tecken.

Mosjö områdesförening beviljas ett bidrag på 26 100 kr för att anordna Halloween i Mosås. De ska ordna tre aktiviteter den 29 oktober anpassat för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar med ideella krafter.

Axbergs IF beviljas ett bidrag på 13 500 kronor för inköp av tre bänkbord. Föreningen avser att placera bänkborden i anslutning till det kommande utegymmet, för att skapa en trevlig samlingsplats.

Nämnden har beslutat att fortsätta att stötta Agro Örebros engagemang i kompetensutveckling för landsbygdsföretag i de gröna näringarna under år 2022.

Tidningen Landsbygdsnytt kommer fortsätta att ges ut under ett år till men i digitalt format.

Inga ytterligare medborgardialoger kommer att genomföras.

Mötet föreslog att Landsbygdsnämnden inrättar en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att framställa ett bokslut över Landsbygdsnämndens verksamhet år 2015–2022.

Landsbygdsnämnden i Örebro kommer avvecklas till nästa mandatperiod. Den första januari 2023 ska en landsbygdsdelegation under kommunstyrelsen hantera landsbygdsfrågorna. En delegation får ett uppdrag direkt ifrån kommunstyrelsen och rapporterar tillbaka till dem.