Lönsamma företag – inte själslig vinst!

Vad har vi för bild av ett mindre livsmedelsföretag på landsbygden? Ser vi det som en dröm om självhushållning? Som en idyll där allt är skimrande och lätt? Eller ser vi det som ett lönsamt företag med chans att växa? Som producerar livsviktig mat genom hårt arbete? Mat som vi alla behöver.

Ibland kan jag verkligen fundera. Häromveckan läste jag en artikel i en tidning som en av de stora matbutikerna ger ut. Det handlade om ett par som brutit upp från storstadslivet och tagit över ett lantbruk med inriktning mot får. De driver nu en ekologisk gård och producerar ost. I mina öron ett mycket bra beslut, vi behöver fler företag på landsbygden som satsar på livsmedelsproduktion. Vi behöver en ökad självförsörjningsgrad.  Det som är konstigt är att artikeln målar upp en bild av att det är ok att det inte är lönsamt ekonomisk, eftersom det är en själslig vinst att bo på landet.

Är det verkligen den bilden vi vill sprida? Att det inte ska kunna gå att få lönsamhet i ett mindre livsmedelsföretag på landsbygden? Jag tycker inte det. Naturligtvis behöver vi skapa bra förutsättningar även för dessa företag. För att utvecklingen ska gå åt det hållet behöver vi till exempel uppvärdera vår mat och prioritera den kostnaden.

Det konstiga är att vi konsumenter under de senaste åren valt att lägga mindre av vår totala konsumtion på livsmedel. Enligt Ekonomifakta la vi förra året 12,6 procent på livsmedel, jämfört med cirka 18 procent i mitten av 80-talet. Idag ser vi också ökade kostnader i samhället i stort. Att producera livsmedel blir dyrare och därmed även livsmedlen i sig. Alla företagare på vägen ska kunna överleva och kan inte bara göra en själslig vinst. Därför är det naturligt att även livsmedelsproducenten ska kunna driva ett lönsamt företag.

Livskraftigt företagande eller idyll? Det bästa skulle naturligtvis vara att det går att kombinera dessa båda bilder. Att fler ska vilja driva mindre företag på landsbygden, få förverkliga en dröm, som sedan går att vidareutveckla och få det lönsamt. Vi behöver alla hjälpas åt att sprida den bilden istället. Inte en ensidig bild om att det bara är en själslig vinst att bo på landet. Och du, glöm nu inte att handla av din lokala livsmedelsproducent.

Charlotta Englund Regionråd för Centerpartiet Region Örebro län