Uranet i Örebro län ska stanna i marken

Om högeroppositionen vinner valet kan du som bor i Kumla, Hallsbergs, Lekebergs eller Örebro kommun få en urangruva till granne. Det finns nämligen stora fyndigheter av uran i Örebro län. M, KD, SD och L går nu till val på att riva upp den lagstiftning som idag förbjuder urangruvor.

Tack vare Miljöpartiet är det sedan 2018 förbjudet att öppna urangruvor i Sverige. Anledningarna till att förbjuda uranbrytning är många. Mest allvarligt är att brytningen av uran kan leda till läckor av radioaktiva ämnen i gruvans närmiljö, exempelvis till jordbruksmark eller grundvatten. Om radioaktiva ämnen sprider sig på detta sätt kan både maten som produceras lokalt och dricksvattnet till hushållen att påverkas.

Vinner högeroppositionen valet kommer många svenska orter, däribland Fjugesta, Latorp, Sköllersta, Sannahed och Asker återigen tvingas leva under hot om ny uranbrytning. Utöver de risker som finns för lokalbefolkningens hälsa, kommer det också sätta stopp för Närkes hållbara matproduktion och djurhållning – ett hårt slag mot länets självförsörjningsförmåga. Uranbrytningen kommer ge dessa bygder ett radioaktivt skimmer. Vem vill flytta till, turista vid eller köpa mat från en plats känd för sina urangruvor?

Miljöpartiet har en annan vision för Sverige.

I vårt gröna Sverige ska människor ges förutsättningar att själva forma lokalsamhället och utveckla det lokala företagandet. Där får kommunerna skäligt betalt för att producera ren och förnybar el. En större del av vinsterna från vattenkraft och vindkraft ska stanna på platsen där energin utvinns. I vårt gröna folkhem har alla hushåll inte bara rätt till rimliga elpriser, men också till rent vatten och en frisk närmiljö.

Miljöpartiet står fortsatt bakom den huvudsakliga målbilden i energiöverenskommelsen: Ett 100 procent förnybar energisystem 2040. Det innebär i praktiken att våra kärnkraftsreaktorer ska fasas ut tills dess. Det lämnar gott om tid för att bygga ut både havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring och elnät för att klara den omställning vi står inför.

Denna omställning kräver dock stora mängder av en rad kritiska material. Vi vill framförallt att politiken ska intensifiera arbetet med återvinning och återöppning av gamla gruvor. Men Miljöpartiet är inte kategoriskt emot nya gruvor. Den gruvnäring som Miljöpartiet vill se utvecklas i Sverige ska möjliggöra framtidens teknik – inte gårdagens. Och de måste leva upp till höga miljökrav och respektera urfolket samernas rättigheter – inte tvingas fram på bekostnad av både närmiljö och lokalsamhällets utveckling.

Högeroppositionen vill att uran ska bli ett naturligt inslag i alla närkingars vardag igen. Miljöpartiet vill att det ska tillhöra deras förflutna. Inget uran ska brytas på svensk mark.

Per Bolund (MP) Språkrör Amanda Palmstierna (MP) Mineralpolitisk talesperson, riksdagsledamot Camilla Hansén (MP) Riksdagsledamot, Örebro län