Landsbygden ska utvecklas inte avvecklas

När andra partier lämnar landsbygden kliver vi Moderater fram. Vi anser att landsbygden är framtiden för Örebro. Vi är det självklara landsbygdspartiet med frihet som ideal. Landsbygden ska utvecklas inte avvecklas.

Landsbygden i Örebro och alla dess innevånare har stora möjligheter och många utvecklingsområden. Det är en kraft som behöver släppas fri. Genom att underlätta för människor att bygga och bo utanför stadsgränsen, starta verksamheter och leva sina valda liv så skapar vi möjlighet för människor att förverkliga sina drömmar.

Idag blir det färre bussturer i orter som har alla möjligheter att utvecklas. Skolor som inte anses behövas läggs ner samtidigt som landsorten har lediga tomter att bygga på och bredbandsutbyggnaden hinner inte med. Vi vill att varje enskild individ ska kunna bestämma var den ska bo och leva. Tillgängligheten till bussar, skolor, infrastruktur, vård och serviceutbud ska utvecklas på landsbygden. Vi har inte råd med allt men det ska faktiskt vara möjligt att bo på landet. Låt oss ta ett nytt tag om landsbygden och inte stänga gränsen från staden till landsbygden eller tvärt om för den delen.

Om Moderaterna tar över styret i Örebro vill vi ge bättre möjligheter att leva på landsbygden. Vi vill se en satsning i de kommunala verksamheterna likt det som sker i våra gränskommuner. Fungerar det där, borde det fungera i Örebro. Ökar vi exempelvis möjligheterna till boende utanför staden, gärna sjönära, går det att öka attraktionen för hela kommunen. Vi ska vara stolta över vår landsbygd. Nu tar vi tag i Landsbygden och låter Örebromoderaterna hjälpa dig att bli en stolt innevånare i vår kommun. Rösta rätt i valet 11 september 2022. 

Carina Börjesson (M), Kommunfullmäktigeledamot samt 2:e vice ordförande i Landsbygdsnämnden