Försvar och beredskap är en kärnuppgift för staten

Det råder krig i Europa och säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats högst avsevärt. Därför får vi inte förlora någon tid när det gäller att stärka det svenska försvaret. Moderaterna vill möjliggöra en snabbupprustning av försvaret genom att höja försvarsanslaget till två procent av BNP redan till år 2025. Det möjliggör satsningar på alla försvarsgrenar samt på ny materiel och bra villkor för Försvarsmaktens personal.

Den ryska invasionen av Ukraina visar på allvaret. Ryssland är berett att gå så långt som att angripa ett grannland militärt, men inte bara det. Det riktas även ryska cyberattacker, påverkanskampanjer och ekonomiska påtryckningar mot länder som Sverige och Finland. Vi måste därför agera för att stärka Sveriges säkerhet på bred front.

Moderaterna har varit pådrivande för att öka försvarsanslaget, att Sverige ska söka medlemskap i Nato och att skicka vapen till Ukraina. Försvarsminister Hultqvist ville först inte diskutera ökade resurser till försvaret, statsminister Andersson sa att ett Natomedlemskap skulle vara destabiliserande och utrikesminister Linde påstod att svensk lagstiftning inte medgav att skicka svenska vapen till Ukraina. På alla tre punkter fick regeringen till slut ge sig och gå på Moderaternas linje.   

Det är bra att det nu finns en samsyn kring allt detta. Men vi behöver öka ambitionen för att stärka Sveriges säkerhet ytterligare. Moderaterna vill se satsningar på såväl det militära försvaret som det civila, men även på bättre krisberedskap och samhällssäkerhet.

När det gäller det militära försvaret kan det handla om att anskaffa nya förmågor som raketartilleri och kryssningsrobotar, men även om nästa generations ytstridsfartyg, ubåtar och stridsflyg. Den civila beredskapen behöver stärkas genom satsningar på robust försörjningssäkerhet för saker som livsmedel, drivmedel och sjukvårdsmateriel. Bättre cybersäkerhet måste också prioriteras.

I Örebro län finns världsledande försvarsindustri, underleverantörer och verksamheter som är väsentliga och avgörande för Sveriges oberoende och för svensk försörjningsförmåga.

Sveriges försvar och beredskap är en kärnuppgift för staten. Vi Moderater anser att finansieringen av försvaret ska prioriteras inom ordinarie statsbudget och inte genom ytterligare en ny skatt.

Fortsatt tillväxt och förstärkning av försvaret kräver en regering som agerar i tid och visar tydligt ledarskap. Och det är en Moderatledd regering som bäst lotsar Sverige in i NATO.

Pål Jonson (M) Försvarspolitisk talesperson Katarina Tolgfors (M) riksdagskandidat Örebro län