Rösterna du inte hör i valrörelsen

Utspelen följer på varandra i valrörelsens slutspurt – så här får just DU det bättre om du röstar på oss! Mycket handlar förstås om hur vi ska möta en kommande lågkonjunktur, och svenskarnas ekonomiska oro är en realitet. Samtidigt är det förbluffande lätt att tappa perspektiv i en valrörelse. Som att Sverige, i en global jämförelse, är ett oerhört rikt land med marginaler och reserver för både denna och kommande kriser. För många andra länder i världen är det annorlunda. Där har pandemin lett till ökad hunger och fattigdom och slungat jämställdheten tillbaka flera decennier. Klimatkrisen tvingar människor på flykt i detta nu och antalet konflikter i världen ökar.

‍Inget land kan på egen hand bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans, över nationsgränser. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd.

Det finns partier i Sveriges riksdag som går till val på att skära i biståndet med så mycket som 30-50 procent och alltså ta pengar från de som har allra minst. Sådana sänkningar får katastrofala och direkta följder. Några exempel på vad som skulle hända om biståndet kapas med 30 procent är att 760 000 människor som lever på svältgränsen inte skulle få mat, 2 miljoner barn inte kunna gå till skolan och 2 miljoner människor inte få tillgång till rent vatten.

Internationellt bistånd kan ses som en solidaritetshandling, men det är också en investering i en tryggare värld. Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter. I vår sammanlänkade värld blir de kriserna och konflikterna också våra – det är både pandemin och kriget i Ukraina sorgliga påminnelser om.

 Svenskt bistånd går till de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet. Det betyder att de som berörs av och är i störst behov av den här budgetposten är människor utan egen röst i Sverige. Det gör biståndet extra sårbart för minskningar och felanvändning varje gång det saknas pengar någon annanstans. I årets valrörelse har vi sett flera exempel på att biståndsbudgeten ses som en smidig handkassa för oförutsedda utgifter. Just för att de som berörs av föreslagna nedskärningar inte får höras i debatten är det principiella åtagandet om minst en procent av BNI så viktigt.

Våra politiker behöver förstå att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor i en tid då demokratin och mänskliga rättigheter är starkt hotade på många platser i världen. Sverige tappar sitt förtroende i omvärlden om vi vänder världen ryggen för att rädda vårt eget skinn. Nu behövs biståndet mer än någonsin och vi, om något land, har råd.

Initiativtagarna till uppropet Rädda biståndet och medlemmar i plattformen CONCORD Sverige:

Therése Engström, generalsekreterare International Rescue Committee (RESCUE) Lena Thurang, tf generalsekreterare Läkare i Världen Peter Brune, generalsekreterare War Child Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige Noura Berrouba ordförande LSU Anna Widoff, ordförande MeSheWe Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv. Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén Paul Carlsson, ordförande Praktisk Solidaritet Lotta Sundelin, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh Johanna Eliasson, ordförande Vänsterns Internationella Forum Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen Anders Pedersen, internationell chef Svenska Röda Korset Alex Brekke, generalsekreterare Amazon Watch Sverige Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp) Martina Hibell generalsekreterare Barnfonden Tobias Linghag, verksamhetsledare Framtidsjorden Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia Andreas Stefansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén. Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen. Göran Alfredsson, ordförande MyRight Ole von Uexkull, Executive Director Right Livelihood Judy McCallum, Executive Director, Life & Peace Institute Morten Kjaerum, Director Raoul Wallenberg Institute Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Caroline Björkdahl, styrelseordförande Svalorna Latinamerika Alexander Clemensson, generalsekreterare KFUM Sverige Maria Nyberg, generalsekreterare, Union to Union Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige Prudence Woodford-Berger, ordförande PRO Global Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch Niclas Lindgren, direktor PMU Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige Linn Persson, chef internationella avdelningen Naturskyddsföreningen Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Shahab Ahmadian, ordförande MÄN Johanna Davén, generalsekreterare IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening