Den feministiska regeringen glömde kvinnorna i hjärtlandet

En tredjedel av alla företag på gles-och landsbygd drivs av kvinnor, många av dessa utgörs av mindre tjänsteföretag. Dessa står ofta för serviceutbudet på gles-och landsbygd och är en mycket viktig del för en livskraftig lokal samhällsgemenskap.

Kristdemokraterna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill att det ska vara möjligt att leva ett gott liv även utanför storstäderna. Gles- och landsbygd är det hjärta som syresätter och ger liv till hela Sverige med livskraftig natur och hållbar miljö, vi kallar det hjärtlandet och där finns bland annat jord-och skogsbruk, fiske, jakt, handel, entreprenörskap och företag. För att ge förutsättningar till allt detta så krävs det drivmedel till rimliga priser, utbyggt bredbandsnät, bättre vägar, post- och pakethantering, sjukvård, skola, statlig och kommunal service av olika slag, samt trygghet med närvarande polis. Om allt detta finns och fungerar fullt ut så påverkar det i sin tur människors vilja att bosätta sig och bo kvar i gles-och landsbygd.

En mycket viktig fråga är att sänka skatten samt minska inblandningen av bioprodukter i drivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält, det ska vara möjligt att kunna använda bilen för transporter där det är långa avstånd. Jord- och skogsbrukare är också beroende av olika yrkesfordon för att kunna utföra sitt arbete.

Kvinnliga entreprenörer och företagare syns framförallt i välfärdssektorn. Trots det fastnar diskussionerna kring vinster i välfärden och förbud mot dessa. Företagare stressas också av tidskrävande regelverk, där beskattning och myndighetsbyråkrati försämrar företagsklimatet. Vi vill därför sänka avgifter för företagen, minska regelkrånglet samt stärka infrastrukturen på gles-och landsbygd.

Kvinnorna är i allra högsta grad en allt viktigare del av de gröna näringarna i Sverige och är en kraft att räkna med när det handlar om att kunna gå tillbaka till en högre självförsörjningsgrad. Något som är livsnödvändigt i tider av kris och krig. Andelen kvinnor som arbetar i jordbruket ökar och är nu uppe på drygt 42 procent enligt Jordbruksverket. Även skogsbruket är en central del av en levande landsbygd och är det näst vanligaste yrket bland de kvinnliga företagarna numera. Precis som jordbruket så tyngs skogsnäringen av myndighetsbyråkrati, bristande vägstandard och kraftiga kostnadsökningar för drivmedel.

Kristdemokraterna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill se en ökad självförsörjning i Sverige, minskad myndighetsbyråkrati, konkurrenskraftiga regler och skatter, att fler kommuner och regioner upphandlar närodlad svensk mat till skolor, äldreboenden och sjukhus samt ett statligt ansvar att tillhandahålla beredskapslager för insatsvaror.

Sverige behöver prioritera sin gles-och landsbygd för här skapas mat, energi, arbetstillfällen, rekreation och klimatnytta. Kvinnor och familjer på landsbygden ska ha möjlighet att leva och förverkliga sina drömmar. Det är dags för en ny regering som ser och lyssnar till verklighetens kvinnor.

Erica Gidlöf (KD), sjuksköterska, ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län, fjärde namn på regionlistan Carina Dickens (KD), företagsutvecklare, ordförande Nora lokalavdelning, toppkandidat kommunfullmäktige i Nora