Visioner istället för vallöften

Den 11 september är det val! Din chans att vara med och rösta, din chans att göra ett aktivt val. Men det är inte så lätt. Jag tänker att du, precis som jag, läser om alla partiers olika utspel där de lovar att genomföra än det ena och än det andra. Det lovas saker till både höger och till väster. Med min erfarenhet av att vara politiker så vet jag att det inte alltid går att hålla vad man lovar, för oftast får inte partiet egen majoritet och ibland inträffar saker som man inte kan råda över.

Jag tänker att det ändå finns sätt för partierna att berätta om hur din röst kan göra skillnad. Det är att berätta om visioner. Det är kanske inte alltid lika lätt att hitta dessa men hemsidorna brukar vara en god källa till kunskap. Förhoppningsvis kan du få en bild av åt vilket håll som partierna strävar åt, vilken grundsyn som partierna utgår ifrån. Då vet du som väljare vilken tanke som förmodligen kommer att finnas bakom ett beslut som kommer att fattas. Du vet också vad de som sitter på partiernas regionlistor kommer att arbeta och kämpa för.

Det kan vara att arbeta för en hållbar region där hela länet räknas. Ett län där det är enkelt att starta företag oavsett ålder och bakgrund. Ett län där människors olika förmågor ses som en tillgång. Ett län där de gröna näringarna får bidra till en mer hållbar värld och ge oss mer lokalproducerad mat och som sedan upphandlas lokalt. Ett län där det går att bo i alla våra kommuner och att kommunikationerna fungerar samt att kollektivtrafiken blir smartare.

Det kan också vara att arbeta för en nära, tillgänglig och likvärdig vård. Ett län där sjukhusen i Lindesberg och Karlskoga ska känna sig säkra på att de ska fortsätta att vara akutsjukhus. Ett län där verksamheterna samarbetar med varandra för att uppnå en god patientsäkerhet. Ett län där kvinnors och mäns sjukdomar tas på lika stort allvar. Ett län där det satsas på primärvården så att fler kan få en fast läkarkontakt eller annan fast vårdkontakt.

Valet den 11 september är därför väldigt viktigt. Du kan vara med och påverka. Det parti som får din röst kan med fler röster vara med och påverka mer. Med fler mandat väger rösterna tyngre och partiet kan nå fler av sina visioner.