Inför ett sexualbrottscenter i Örebro län och en särskild mottagning på USÖ

Antalet sexualbrott har tredubblats sedan 2015 i Sverige. 2019 uppgav 5,6 procent av befolkningen i åldern 16–84 år att de