Jordbruksmark har kommit upp på agendan

Sveriges bästa företags – och logistikregion! Smakar det inte gott? Idag finns ett samarbete i regionen som heter Business Region Orebro, även förkortat BRO. Det är ett viktigt samarbete som gör att alla kommuner i hela länet får möjlighet att nätverka under ordnade former, tipsa om mark där företag kan bygga och delge varandra idéer hur man arbetar.

Vi står idag inför ett läge där vi måste värna jordbruksmarken. Den mark som kan brukas ska brukas. Centerpartiet har kämpat för denna fråga under många år, och nu tycks flera andra partier äntligen insett allvaret. Frågan har kommit upp på agendan för att stanna.

Men lever alla kommuner upp till det? Nja, kanske inte när det kommer till att fler företag vill etablera sig, vilket innebär fler arbetstillfällen och mer skatteintäkter. Då backar kommunerna gärna på frågan om odlingsbar mark även om det innebär att många hektar åkermark exploateras och aldrig mer kommer gå att odla på.

Därför behöver hela länet samarbeta på en högre nivå. I vårt län finns egentligen en enorm potential till ökad självförsörjning, men även en potential att bibehålla och öka logistikverksamhet för alla transportslag förutom båt. Vi har flygplatsen som försörjer transportflyg för nästan fem regioner. Vi har två stora europavägar och flera riksvägar som ger bra möjlighet för långtradare och gods på väg. Vi har Sveriges starkaste järnvägsknut i Hallsberg som kan utvecklas ytterligare.  

Här behöver vi utöka samarbetet mellan partierna och kommunerna i regionen. Örebro är och kommer fortsätta vara den största kommunen i länet. Men det innebär inte att Örebro själva behöver skapa ett nav för järnvägslogistik. Vi kan inte konkurrera med varandra utan länet måste samarbeta i stora frågor där målkonflikterna är svåra.

Örebro kommun har en av Sveriges bästa odlingsbara marker. Hallsberg har redan idag Sveriges största järnvägsknut. För mig är saken klar. Låt den odlingsbara marken fortsätta vara just det och fortsätt utveckla Hallsbergs järnvägsknut.

Vi måste behålla den mark som finns för en ökad självförsörjning och för framtida krislägen. Vi ska utveckla hela regionen, där företagande och jobbskapande är viktiga frågor för oss alla. Dessa står inte mot varandra utan med varandra. Det vill säga, om ett gott samarbete finns och rätt beslut tas.