Lyssna inte på fagra vallöften!

Läste Sofie Isakssons förträffliga artikel om Kilsmo i Länsposten nr 27 (7/7-22). Stort tack till Linda Eriksson och Leif Selander för deras stora engagemang för Kilsmos bästa. Utan eldsjälar stannar landsbygden.

Förtroendevalda politiker verkar däremot jobba i motsatt riktning. Kommunfullmäktige, som beslutade om att lägga ned Kilsmo skola styrs av socialdemokraten Jan Zetterquist och han behåller makten tack var stöd från Centern och Kristdemokraterna.

Regionfullmäktige styrs av socialdemokraten Torgny Larsson och han har tillsammans med regionrådet och ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (s), tagit beslutet om att lägga ner ett femtontal busslinjer på Örebro läns landsbygd. Allt för att skaffa ekonomiskt utrymme för deras nya stambussnät i centrala Örebro som ska komplettera ett sedan tidigare fungerande kollektivt väl utbyggt bussnät i centrala Örebro med omnejd.

Jag har svårt att förstå hur detta ligger i linje med Region Örebros strategidokument som beskriver att ”man ansvarar för landsbygden och dess utveckling, stimulerar utvecklingen på landsbygden samt bevakar och engagerar sig i frågor som är viktiga för länets utveckling”. Detta engagemang verkar sluta österut i Ekeby-Almby.

Så kära Kilsmo och Brevens bruksbor, innan ni lägger er röst i det kommunala/regionala valet den 11 september lyssna inte på styrande politikers fagra vallöften, utan titta på vilka beslut de tagit under innevarande mandatperiod och hur det påverkat er hembygd.

Om ni känner er nöjda ska ni givetvis ge dem fortsatt förtroende. Det vill säga om ni inte saknar er skola eller er bussförbindelse, utan gladeligen tar bilen till jobbet, skjutsar era barn till skola och fritidsaktiviteter. Allt till högre och högre priser på drivmedel, livsmedel, el och kommunal service. Ni kanske kan få ”reducerad” kommunal/ regionskatt jämfört med de centralt boende örebroarna som har motsvarande service på gångavstånd. Eftersom kommunen och regionen nu uppenbarligen börja avveckla sina mest fundamentala uppgifter.

Christer Åker, pandemiboende i Kilsmo sedan 2,5 år tillbaka