Vi behöver nya åtgärder för färre vargar!

Många som bor och verkar på landsbygden känner sig oroliga över sina betesdjur och husdjur när vargstammen ökar. Vi socialdemokrater ser problemen och vill åtgärda dessa.

Sverige behöver en vargpolitik som fungerar för människor som lever nära vargen och samtidigt är långsiktig, hållbar och förutsägbar.

Den ska bygga på vetenskap, ta hänsyn till människors socioekonomiska förhållanden och se till att tamdjurshållning inte försvåras. Regeringen har därför beslutat om att ge tre nya uppdrag till ansvariga myndigheter för att minska den svenska vargstammen samtidigt som en gynnsam bevarandestatus värnas.

Efter vinterns inventering ser vi att vargstammen i Sverige har växt och antalet är nu över 460 individer före årets valpning. Samtidigt har riksdagen fattat beslut om ett mål med ett referensvärde på 170–270 vargar. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om och att vi inte under några omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen.

Då det finns många gränsöverskridande rovdjur anser vi socialdemokrater att det vore det naturligt med ett tätare samarbete med norska myndigheter och en gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen.  

Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt förhindra skador på tamdjur orsakade av varg. Därtill har berörda myndigheter fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att invandrade vargar ska kunna flyttas inom Sverige för att säkerställa god genetisk status.

Vi välkomnar att regeringen agerar resolut i dessa frågor. Vi säger som det är och gör det som krävs. 

Oavsett var vi väljer att bo ska människor känna sig trygga och ha förtroende för de åtgärder som regeringen och myndigheter fastställer. Det är så vi stärker hela Sverige och skapar förutsättningar att bo och verka i hela landet. 

Isak From (S), riksdagsledamot, ansvarig för jaktfrågor

Denis Begic (S), riksdagsledamot Örebro

Anna Ahnér (S), oppositionsråd Askersund