Att föda barn ska inte betyda evig inkontinens


Föda barn är naturligt men likväl en enorm påfrestning för kroppen. Förlossningar är individuella och går för det mesta bra – men inte alltid.

Ungefär tre av fyra kvinnor som föder vaginalt drabbas av en förlossningsskada. Flertalet av dem är lindriga och de mer allvarliga skadorna kan behandlas. Ändå lider många kvinnor av bestående men efter att ha fött barn.

Svårigheter att hålla tätt eller att uträtta sina behov och smärtor, ibland kroniska och ibland vid sex, är några av konsekvenserna som drabbade kvinnor tvingas att leva med.

För kvinnor som söker vård är vården inte alltid nära. Det kan ta lång tid och dessutom har flera kvinnor vittnat om att de inte har blivit tagna på allvar. ”Allt ser bra ut”, kan det sägas om ett trasigt underliv som känns allt annat än bra.

Att föda barn ska inte betyda evig inkontinens. Förlossningsskador ska i det yttersta motverkas och när de uppstår, ska kvinnan ha rätt till vård. Det behövs mer resurser till att öka kunskap om förlossningsskador och att stärka upp eftervården.

En kvinna med skador i underlivet ska inte behöva stånga sig blodig för att få vård och när kvinnan får vård ska hon inte behöva stå i en lång kö. Vart man bor i landet ska inte vara avgörande för vilken vård man får, därför måste regioner samordna kompetens och resurser.

Kvinnor ska inte behöva lida i det tysta längre. Centerkvinnorna vill att eftervården kraftigt förstärks och att kvinnor inte ska behöv lida av svåra förlossningsskador som går att laga.

Helena Vilhelmsson Riksdagsledamot

Tina Fingal Swens Ordförande Centerkvinnorna Örebro Län

Jessika Edetun Falk Vice ordförande Centerkvinnorna Örebro Län

Sandra Andersson Centerkvinnorna Örebro Län

Lovisa Johansson Centerkvinnorna Örebro Län