Vi måste se till att lösa klimatkrisen

Att ta hänsyn till klimat och miljö är tyvärr en ickefråga för väldigt många. För en del finns det över huvud taget ingen klimatkris. För en del är argumentet att lilla Sveriges del är försumbar. Alltså behöver inte vi ta något ansvar, allra helst inte om det påverkar oss negativt eller kostar oss något.

Med tanke på de senaste månadernas omständigheter i Sverige och världen har dessutom miljö och klimat haft låg prioritet i media.

Efter Rysslands invadering i Ukraina har naturligtvis väldigt mycket handlat om kriget, läget i Ukraina och flyktingsituationen.

För eller emot ansökan till Nato har varit en stor fråga. Centerpartiet har länge önskat att Sverige ska gå med i Nato. Därför tycker vi det är bra att det blev stor majoritet i riksdagen för en ansökan om inträde i Nato.

De senaste veckorna har det dessutom varit stort fokus på misstroendeomröstningen mot justitieminister Morgan Johansson. Att begära en misstroendeomröstning 100 dagar före valet, i en situation med krig i vårt närområde och en pågående Natoansökan, visar tyvärr att vissa partier inte skyr några medel för att få uppmärksamhet. Det riktigt dåliga är att M, KD och L i denna situation väljer att hänga med SD. Tyvärr påverkar detta helt onödiga utspel från ovanstående partier, i kombination med agerandet från en politisk vilde, processen med Natoansökan negativt.

Trots klimatförnekare och oroligheter i vår omvärld vill Centerpartiet peka på vikten av klimat och miljöarbete. Vi måste se till att lösa klimatkrisen. Det går inte att skjuta upp detta till kommande generationer. Det går inte ens att skjuta på klimatåtgärder några år. Världens och Sveriges utsläpp måste minska. Nu.

Det måste bli dyrare att släppa ut ämnen som påverkar klimatet negativt. Samtidigt måste vi satsa på gröna tekniker som sänker kostnaderna för fossilfria ämnen. Allt för att komma bort från beroende av olja och kol.

Centerpartiet vill att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040. Vi behöver fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik som kan bryta fossilberoendet.