Idag klockan 12.15 invigs å-stråket utanför Kulturkvarteret i centrala Örebro. Foto: Eva Hjortsberg

Nu ska å-stråket invigas

Å-stråket vid Kulturkvarteret ska bli Örebros nya mötesplats. Stråket längs Svartån är den sista pusselbiten som knyter ihop helheten för området. Idag är det invigning!

Invigningen inleds med en blåsorkester som marscherar från Konserthusets huvudentré längs Å-stråket till trädäcket vid vattnet. Därefter blir det tal med John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande samt Linda Larsson (C) vice ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad och David Gelinder (KD) presidieledamot för Programnämnd samhällsbyggnad, följt av orkestermusik och fanfar.

Knyter band

Slutligen följer bandknytning med Karin Beckman, verksamhetschef för Kulturkvarteret och Beryl Lunder, vd för Örebro Konserthus. Invigningen startar idag torsdag klockan 12.15-12.35.

Sedan Kulturkvarteret stod klart förra året har arbete pågått med att färdigställa de allmänna ytorna längs ån intill kvarteret.

Förtjänad omgivning

Det har skett en upprustning av Vasaplatsen och den befintliga ytan vid Konserthuset, samt har en ny allmän yta skapats i anslutning till Kulturkvarteret.

– Det är roligt att Kulturkvarteret fått den fina omgivning det förtjänar. Genom Å-stråket knyts flera mötesplatser längs Svartån ihop och jag hoppas att jag får möta både många örebroare och besökare här i sommar, säger John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande.